«

»

Kas 10

YÜZYILIN DEHASI BUNLARI YAPTI, SİZ SATTINIZ…

YÜZYILIN DEHASI BUNLARI YAPTI

SİZ SATTINIZ…

 

19 Mayıs 1919’da başlayan Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk bakın hangi devrimlere imza attı:

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Devrimleri:

– Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması 23 Nisan 1920

– Büyük Taarruz 30 Ağustos 1922

– Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923

Siyasal Devrimleri

– Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

– Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Hukuk Devrimleri

– Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921)

– 1924 Anayasası

– Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)

– Medeni Kanunun Kabulü (1926)

– Türk Ceza Kanunu (1926)

– Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)

Eğitim ve Kültür Devrimleri

– Millet Mekteplerinin Açılması (1928)

– Öğretimin Birleştirilmesi (1924)

– Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)

– Medreselerin Kapatılması (1926)

– Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)

– Harf Devrimi (1928)

– Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması (1931)

– Türk Dil Kurumu’nun Kurulması (1932)

– Üniversite Reformu (1933)

Ekonomik Devrimleri

– İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)

– Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)

– Çiftçinin Özendirilmesi(1925)

– Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)

– Tarım Kredi Kooperatiflerinin Kurulması (1925)

– Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)

– Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)

– I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)

– Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1933)

– Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)

– Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılan reformlar

Toplumsal Devrimleri

– Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım1925)

– Kılık ve Kıyafette Değişiklik (1925-1934)

– Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler (1925-1935)

– Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

– Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması (1926-1934)

– Şapka kanunu (25 Kasım 1925)

Ve Devrimlerini Büyük Türk Milletine emanet ettiği tarih: 10 Kasım 1938

 

Alıntı