«

»

Kas 28

Siyâsette, kin ve intikam

Lütfen bir önceki sayfadaki “Tanrı adına; defolup gidin!” yazısı ile birlikte okuyun!

1653 yılının 20 Nisan günü;

Bu konuşmayı yapan, İngiltere ve dünyâ târihinin çok önemli sîmâlarından biri olan General Oliver Cromwell idi. Cromwell, samîmî bir dindar ve vatanseverdi. Kurum olarak parlamentoya büyük saygısı vardı. Kral 1’inci Charles’ın parlamentosuz bir monarşi oluşturmaya kalkışması üzerine çıkan ve 1642-48 arasında altı yıl süren iç savaşta parlamentoyu destekleyenlerin öncüleri arasında yeraldı ve bir askerî taktik dehâsı olarak, kurduğu küçük bir orduyla Kral’ın ordusunu defalarca mağlup etti. Sonunda kendisinin de üyesi bulunduğu mahkemeye karşı savunma yapmayı reddeden Kral 1’inci Charles’ın îdam karârını imzâladı. Güçlü ve büyük devlet ideali uğruna sâdece Kraliyet ordusuna değil, İskoçyalılara ve İrlandalılara karşı da savaştı. Büyük adamların meziyet ve başarıları gibi zaafları ve günahları da büyük oluyor. Drogheda ve Wexford şehirlerini savunan İrlandalı askerlerin tamâmını teslim olmalarına rağmen öldürttü. (İşte Türk ile İngiliz’in önemli farklarından biri. Hakîkaten Türk olan bir generalin vicdânı, öylesine korkunç bir katliama izin vermez. Târihimizde Kuyucu Murat Paşa ve onun gibi davrananların hiçbiri Türk değildir. Neyse, asıl konumuz bu değil, parantezi kapatalım.) Cromwell, daha sonra parlamento üyesi olduğunda büyük bir sukût-u hayâle uğradı; o “kutsal” saydığı çatı altında son derece aşağılık tiplerin toplanmış olduğunu gördü ve arkasındaki ordu desteğinden faydalanarak darbe yaptı. Kendisine danışmanlık yapacak bir parlamento oluşturdu, fakat yine de birtakım sürtüşmeler ortaya çıkınca ülkeyi tek başına yönetti. 1658 yılında eceliyle öldü.

Keser döndü, sap döndü, gün geldi hesap döndü. Kraliyetçiler yeniden güçlendiler ve 2’nci Charles kral oldu. 2’nci Charles tahta çıktıktan sonra, 1’inci Charles’in îdâmının yıldönümü olan 30 Ocak 1661’de, insanlık târihinin gördüğü belki en iğrenç intikam şeklini uygulayarak, Cromwell’in Westminster Abbey’de gömülü bulunan cesedini mezarından çıkartıp suçluların îdam edildiği Tyburn’de darağacına astırdı! Sonra da başını kestirdi!

2’nci Charles kadar kindar ve intikam hırsıyla dolu tiplerin ülkemizde de mevcut olduğunu farkedbiliyor musunuz?…

 

Muhsin KÜÇÜK’ün Yeniçağ Gazetesi’ndeki yazısından alınmıştır.