«

»

May 13

“Milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.”

“Milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.” Atatürk

Lozan Barış Anlaşması’nın 12’nci maddesi şu ifadelerle sonlanır: Asya sahilinden 3 milden az mesafede bulunan adalar, işbu anlaşmada tersine açıklık bulunmadıkça Türkiye egemenliği altında kalacaklardır. Yani, Türkiye-Yunan ilişkilerinde devamlı bahsi geçen ‘Asya sahilinin 3 mil sınırı içinde’ yer alan 18 ada ve kayalık Lozan Anlaşması’nın 12’nci maddesi ile Türkiye’nin egemenliğine bırakılan yerler.

Peki, Lozan’dan kaynaklanan haklarımızı ne kadar savunabiliyoruz? Hiç… Aksine kaybedilen adalar için Lozan’ı suçluyoruz… Lozan’ı revize etmekten bahsediyoruz… Henüz daha, içte Lozan’ı benimsemiyorken, Yunanistan’ın Lozan’ı tanımasını bekliyoruz…

İşgal altında olan adalarımız için Lozan’ı suçlamak, Lozan’ın da Cumhuriyet tarihinin de bilinmemesinden kaynaklanıyor. 24 Temmuz 1923’te Lozan imzalandıktan yalnızca üç ay sonra Cumhuriyet ilan edildi. Bağımsız varlığımızın uluslararası hukuktaki başlıca argümanı olan Lozan’ı tartışma konusu yapmanın Türkiye’ye hiçbir faydası yoktur. Görüyorsunuz ki biz içte bu tartışmalarla meşgul olurken, dışta ‘atı alan adaları geçiyor’ bile.

***

Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.Atatürk