«

»

Tem 09

Lanetli Şeytan

BQ65IXhCYAAqHt5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanetli Şeytan 

www.kenansahbaz.com

 

Fitnede, fesatda,  inkarda bir iz

Seni tanıyoruz, seni biliriz

Alırsın dersini çözülünce giz

Defol başımızdan lanetli şeytan!

 

Nedir bu pişkinlik, lağımda kirsin

İnsanlık düşmanı, hain fikirsin

Bilinen zehirden daha zehirsin

Defol aşımızdan lanetli şeytan!

 

Kan ile kin ile besleniyorsun

Sinsice, tehditle sesleniyorsun

Makamla, şöhretle, süsleniyorsun

Defol nâşımızdan lanetli şeytan!

 

Ne ettin eyledin yetkiyi aldın

Haramla, riyayla inkara daldın

İnsanlığa kanı, vahşeti saldın

Defol taşımızdan lanetli şeytan!

 

Gösterişi sevdin, parayı sevdin

Senden olmayanı her halde dövdün

Şirretlik ederek herkese sövdün

Defol kişimizden lanetli şeytan!

 

Kibrinle canları, kanları sattın

Aramıza nifak tohumu attın

Yetim malı yedin, herşeye çattın

Defol işimizden lanetli şeytan!

 

Herşeyi sinsice nasıl evirdin

Uykumuzda bile hile çevirdin

Öz yurdumda nice çamlar devirdin

Defol düşümüzdem lanetli şeytan!

 

Bağladın dilleri çatamıyoruz

Nasıl bir metasın satamıyoruz

Çöreklendin kalpten atamıyoruz

Defol döşümüzden lanetli şeytan!

Kenan ŞAHBAZ