«

»

Tem 17

“HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR FENDİR”

“HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR FENDİR”

 

İslam dünyasının bilimle buluşması Abbasi Halifesi Memun döneminde başlar.

Halife Memun 830 yılında Beyt El Hikme (Hikmet Evi)  adıyla önemli bir merkez kurar ve burada bilim adamlarını toplar. Bununla da kalmaz, eski Grek ve Mısır bilim adamlarının bütün eserlerini Arapçaya çevirtir. Öyle ki kitap çevirip getirene kese kese altın verdiği söylenir.

İşte bu çevirilerle birlikte bilim, İslam toplumlarında parıldamaya başlar.

Felsefenin öncüsü Farabî, Tıp ve Fizikte İbn-i Sina, Aritmetikte El Cabir, Ömer Hayyam, Optikte bir deha El Heysem, Endülüs’te büyük bir filozof İbn Rüşt, Astronomide Birunî, Ali Kuşçu, Uluğ Bey ve daha niceleri  yetişir..

Halife Memun’un kurduğu hikmet evi ve sonrasında gelişen gök bilimi (astronomi) ile zirve yapan İslam Dünyası, 1578’de İstanbul’da dönemin son büyük astronomu Takiyüddin’in yaptırdığı gözlem evini Şeyhülislam Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi fetvasıyla yerle bir etti.

O tarihten sonra bilim aramızdan ayrıldı. Biz, bilim üreten medreselerden, zihinleri bağlayıp, ablukaya alan medrese dönemine geçtik. Ve hatamızı fark ettiğimizde tarih (1699), Karlofça anlaşmasını önümüze koymuştu..

Kendimizi yenilmez sanıyorduk ama yenilmiştik.

Sadece yenilsek iyi, bir de ilk defa toprak kayıp etmiştik..

Sonrasında da Osmanlı İmparatorluğunu kaybettik

Şimdi ise Türkiye’mizi korumak için çırpınıyoruz

“HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR” Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Alıntı