«

»

Haz 09

DECCALDAN, ŞEYTANDAN HESAP SORULUR

DECCALDAN, ŞEYTANDAN HESAP SORULUR

 

Eninde, sonunda evren durulur                                                                                                            

Gün gelir, hak için divan kurulur                                                                                                         

Kalır mı, kul hakkı hiç yeryüzünde?                                                                                                 

Deccaldan, şeytandan hesap sorulur

 

Uydurma belgeler tek, tek yırtılır                                                                                           

Masumlar, mazlumlar hemen kurtulur                                                                                            

Ahlarda, vahlarda, o gün tartılır                                                                                                          

Deccaldan, şeytandan hesap sorulur

 

Herkes yaptığını misliyle öder                                                                                                                       

Şeytan olan şeytan şeytanı güder                                                                                                                                           

Hak ile dağılır korku ve keder                                                                                                  

Deccaldan, şeytandan hesap sorulur

 

Haram ile tıka basa hep doyan                                                                                                                

Canidir, vahşidir canlara kıyan                                                                                                      

Ülkenin malını hırsızca soyan                                                                                                       

Deccaldan, şeytandan hesap sorulur

 

Rabbin sözü vardır vermez ki aman                                                                                                   

Öyle bir mizan ki yamandır yaman                                                                                                                  

Adalet, tecelli ettiği zaman                                                                                                   

Deccaldan, şeytandan hesap sorulur

 

Kenan ŞAHBAZ