«

»

Kas 11

CUMHURİYET FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR, İRFANI HÜR NESİL YETİŞTİRDİ

CUMHURİYET FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR, İRFANI HÜR NESİL YETİŞTİRDİ

Atatürk IQ’su yüksek bir kişiydi. Zekâ kapasitesi ve özellikle de analitik, işlemsel zekâsı oldukça ileriydi.

Tıpkı Leonardo Da Vinci gibi.

Cumhuriyet fikri hür vicdanı hür, irfan hür nesiller yetiştirdi. Bilimde çığır açan buluşlara imza attı.

Ahmet Cemal Enginen, Fizikçi. Sürekli ortamlar mekaniği üzerinde çalıştı. Sıvı kristaller, türbülans gibi konuları Türk bilim adamalarına açıkladı. Türkiye’de bilimsel gelişmelere önemli katkı sağladı.

Feza Günsey. Bilim kadını.  Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazandı. Yurt dışına Cambridge Üniversitesi’ne gitti. Fizik alanında önemli gelişmelere imza attı. Doktorasını burada verdi. Profesör oldu. Yale Üniversitesi’nde görev yaptı ve atom üzerine çalışırken “simetri grupların linnear olmayan gösterimlerini” açıklayarak fizik bilimine kazandırdı. Bu çalışması bilim tarihine geçti. Halen “Linear Olmayan Sigma Modelleri” adıyla bilim insanlarına öğretilmektedir.

Berham Kurşunoğlu. 1955’de Türkiye’ye gelmiş, çalışacak nitelikli üniversite bulamadığı için ABD’ye dönmüş ve 1959’de iki nötrinonu varlığını keşfetmiştir. Modern kuantum kuramıyla fizik bilimine kuramsal katkı sağlamıştır.

Hüseyin Cavid Enginsoy. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İngiltere’ye gitmiştir. Yoğun Madde Fiziğine önemli katkıları olan sayılı bilim adamlarından biridir. Yarı iletkenler üzerine çalışmıştır.  Şimdilerde endüstri ve teknolojinin her dalında adeta devrim yaratan  transistörler ve tümleşik devrelerin temelini oluşturan yarı iletkenlerdeki nötr katkı atomları üzerinde çalıştı. Yarı iletkenlerdeki temel saçılma üzerinde kendi adıyla anılan buluşa imza attı. “Enginsoy Formülü” olarak bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır. Türkiye’de Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi’nin kurulmasına katkı sağladı. X- ışınları bombardımanıyla ilgili yaptığı bilimsel çalışmalarla “Enginsoy kuramı” olarak bilinen kuramı (teoriyi) geliştirdi.

Gazi Yaşargil. Tıp alanında deha. Sinir cerrahisisini, özgün bir yöntemle güvenilir bir düzeye çıkardı. Kendisine Yüzyılın Beyin Cerrahı” unvanı verildi.

Oktay Sinanoğlu. Büyük zeka. 28 Yaşında Yale Üniversitesi’nde profesör oldu. Türkçe aşığı idi. Türkçenin bilim dili olmasını yabancı dillerin yardımcı dil olmasını savundu. O da Enginsoy gibi bilimsel kuram geliştirdi. Kimya alanında  “Atom ve Moleküllerin Çoklu Atom Kuramı” adıyla geliştirdiği kuram, bilime yaptığı çok önemli bir katkıdır.  Son zamanlarında kendi matematiksel teorilerini üretti.  Sinanoğlu Made Simple (SMP) adını verilen bu çalışma, kimyacılara ön kestirimde bulunma imkânı veriyor.

Erdal İnönü. Fizikçi. California Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora yaptı. Doktora tezi, yüksek enerjili kozmik patlamaların gözlemleri üzerine idi. E.P.Wigner ile birlikte Wigner-İnönü Çekimi olarak bilim tarihine geçen çalışma yaptılar ve başardılar. Ayrıca İnönü, nötronların taşınması konusunda fizik bilimine katkı yaptı. Türkiye’ye döndü siyasete atıldı. DYP-SHP koalisyonunda başbakan yardımcılığı yaptı.

Cahit Arf. Matematikçi. 1938 yılında beri; cebir, sayılar teorisi, elastiste teorisi, analiz, geometri ve mühendislik matematiğinin zirve isimlerinden biridir. Matematiğe temel olacak katkılarda bulundu. “Hasse-Arf Teoremi” ile bilim dünyasında tanındı. Eski Yunandan beri çözülemeyen ikinci dereceden cebirsel problemleri cetvel ve pergel yardımıyla çözdü. Cahit Arf’ın çalışmaları bununla da kalmadı. Özellikte cebirsel geometri ile ilgili çalışmalarda kullanılan halkalar aksiyomlaştırılarak “Arf Halkaları” olarak adlandırıldı.

Aziz Sancar: TÜBİTAK bursuyla ABD’ye gitti, biyokimya eğitimi aldı ve bilimsel buluşlara imza attı. Yaklaşık kırk yıllık araştırma kariyeri boyunca pek çok ödül alan Aziz Sancar, en sonunda “DNA onarım mekanizmaları” konusunda bilimsel buluşa imza attı. 2015 Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü.

 

Alıntı