«

»

Eyl 01

ANADOLU’NUN KİLİDİ ANİ KALESİ’NİN FETHİ

ANADOLU’NUN KİLİDİ ANİ KALESİ’NİN FETHİ

Sultan Alparslan Gâzi ve ordusu Doğu Roma İmparatorluğu‘nun en önemli kalelerinden olan “asla zapt edilemez” biçiminde nitelenen Kars sınırları içerisindeki Anı Kalesi‘ni fethetti!

Arpaçay üzerinde müstahkem bir mevkide bulunan Anı Kalesi’ni kuşatan Selçuklu kuvvetleri, özellikle lağımcılar ve kalenin karşısına kurulan tahtadan bir kule üzerindeki mancınığın ve stratejik öneme haiz noktalara yerleştiren okçuların, gece gündüz azimle savaşmaları Büyük Sultan Alparslan‘ın uyguladığı mahirane savaş taktiği sayesinde kaleyi fethetmeyi başardılar.

Doğu Roma İmparatorluğu’nun dolayısıyla Hıristiyan âleminin bu ünlü şehrinin Müslüman Türklerin eline geçmesi Hıristiyan dünyasında derin üzüntüler yaratmasına karşılık İslam âleminde de büyük sevinç ve gösterilere sebep olmuştur.

Fethin şehitlerinin ardından maneviyatın muharipleri geldi. Bu gidiş-gelişler, bu yüce ruh hâleti, bu deruni hissiyat, asırlar boyu devam etti ve böylece Anadolu toprakları kutlu bir maya ile mayalandı!

Kutlu maya ile mayalanan bütün kültür ve medeniyet hazinelerimizin emanetçisi şüphesiz gençliğimizdir; bu hazineyi onlar miras olarak devralacaktır!

Sahip olduğumuz bu hazinenin; yeni ve genç nesillere anlatılması, aktarılması ancak büyük kumandan Sultan Alparslan‘ın ve onun muzaffer neferinin parlak ve ihtişamlı çehrelerine aşina olmakla mümkündür. Ancak bu çehrelere aşina olan bir gençlik, ecdat mirasına sahip çıkabilecektir.

 

 

Alıntı