«

»

Eyl 15

Altın Sözler

Altın Sözler

 

* “Bir ıtık-nâmedir (özgürlük senedidir) insana senin kânunun / Bildirir haddini Sultan’a senin kânunun” Şinasi

* “Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği zarafetle yapmak da lâzımdır.” Diderot                                                                      

* “Bütün insanlar arasında hemcinsini aldatmanın aşağılık, bayağı bir hareket olduğu kabul edildiğinden, durumu geçerli kılmak için bir deyim arandı ve “politika-siyaset”

kelimesi seçildi” Prusya kralı Frederich

* “Maske arkasında kimlik siyaseti yapanlar.” Şükrü Hanioğlu

* “Eğitim, insan yapısına ve onun kanunlarına değer vermelidir. Devletler gider, hükümetler yok olur. Fakat insan doğası bakidir. Onun yasaları hiç değişmez.” Pestalozzi                                                               

* “Bir yıl içinde sonuç almak istiyorsan tohum ek, on yıl içinde ürün almak istiyorsan ağaç dik, yüz yıl içinde sonuç almak istiyorsan insan eğit” Konfüçyüs

* “Eğitim, yaşantıyı yeniden yapılanma yoluyla değiştirme sürecidir” John Dewey

* “Kültür bir toplumda geçerli olan ve gelenek halinde devam eden her türlü dil, duygu, düşünce, inanç, sanat ve yaşayış ögelerinin tümüdür”. Şerafettin Turan