«

»

Eyl 14

“Türk Kültüründen Türkiye Kültürüne ve Evrenselliğe”

“Türk Kültüründen Türkiye Kültürüne ve Evrenselliğe”

 

“Türk tarihi, belirli bir coğrafya parçası ile sınırlandırılmasına olanak bulunmayan bir nitelik taşımakta ve Türklerin göçüp yerleştikleri ve devlet kurup egemen oldukları ülkelerin tümünü kapsamaktadır. Öte yandan bugün Türkiye denilen topraklar da Türklerin tarihlerinin başlangıcından bu yana oturdukları yer, yani Türklerin öz yurdu anlamına gelmemektedir. Kısacası Türk Tarihi alan olarak yalnızca Türkiye denen coğrafya parçası ile sınırlı bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak da Türk Kültürü ile Türkiye Kültürü deyimleri arasında boyut ve süreç yönlerinden küçümsenmeyecek bir ayrılık vardır.”

E peki, Türk Kültürü deyince neyi anlayacağız, onu da ifade ediyor Şerafettin Turan Hoca. Türk Kültürünün ana kaynağı Orta Asya. Orada geliştirdiğimiz bir özgün kültürümüz var, sonra bu kültür çevre ülkelerden Çin ve Hint’ten etkileniyor. Sonra Müslüman oluyoruz, olunca da Arap ve Fars kültürlerinden etkileniyoruz, oralardan ögeler giriyor kültürümüze ve bu bir kültür bileşkesine yol açıyor Turan’ın deyimiyle.

Peki ya Türkiye Kültürü? Evet Türk Kültürü yukarıda anlattığımız haliyle yani “Özgün Türk Kültürü+İslam Kültürü (Arap ve Fars) bileşkesi olarak Anadolu’ya geldi, buradaki yerel kültürlerden etkilendi ve özellikle Tanzimat’la birlikte de Batı kültürü, kültürümüze değerler katmaya başladı.

Şerafettin Turan kültür tarifini şöyle yapıyor “Kültür bir toplumda geçerli olan ve gelenek halinde devam eden her türlü dil, duygu, düşünce, inanç, sanat ve yaşayış ögelerinin tümüdür”.

 

 

Alıntı: Prof. Dr. Şerafettin Turan‘ın “Türk Kültüründen Türkiye Kültürüne ve Evrenselliğe” adlı kitabından  (Bilgi Yayınevi)