«

»

Mar 12

Altın Sözler

Altın Sözler

 

* “Gerçek sanatçının görevi; dünyanın maddi güzelliklerini değil, çirkinliklerini eleştirip, gerçekleri aktarmaktır”  Tolstoy

* “İşleyebileceğiniz en büyük günah, başkasından nefret etmek değil, ona kayıtsız kalmaktır. İnsanlık dışı olmanın özü nefret değil kayıtsızlıktır.” Bernard Shaw

*  “Yasama, yürütme yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hâkimdir.” Jean-Jacques Rousseau

*  “Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir”  Sokrates

* “Gençler, bizim çektiklerimizi çekmemek ve bu ulusa çektirmemek için, siz de O’nu iyi tanıyınız. Mustafa Kemal bizimdi, Atatürk sizindir.” Falih Rıfkı Atay

* “Bir ülkede dalkavukluğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün sağladığı çıkardan daha fazla olursa o ülke batar” Montesquieu

* “Dalkavuğun yüzüne toprak saçın” Hz. Muhammed

* “Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince, o rejim mahkûm olmuştur.” Montesquieu