«

»

Nis 07

Altaylardan Turan’a

Altaylardan Turan’a

Ülküyle Ötüken’de hem de Tanrı dağında

Diz vurduk Türklük için Başbuğ’un otağında

 

Uçuyordu bozkırın kızgın doru tayları

Bozkurt olduk, uluduk, yurt tuttuk Altayları

 

Yer gök inler bir anda kılıç çıkar kınından

Genden gelir asalet Türk’ün asil kanından

 

Bozkurt sütü içerler beşikteki balalar

Parlar hürriyet için kılıçlar ve palalar

 

Düşmanlar hep bir oldu, çaşıtları azdılar

Mangal yürekli erler kanla destan yazdılar

 

Düğüne gider gibi pusatlanırken erler

Türk’e vatan olmakla övünmekteydi yerler

 

Sonsuz bir sevgi duyar, saygı duyar ceddine

Türk’e kılıç çekmek mi? Hangi ırkın haddine

 

Orta Asya’dan çıkıp yeni yurt aradılar

Dünyanın her yerini boylarla taradılar

 

Bu çıkışla kuzeye hem batıya aktılar

Tarihin ak alnına şanla zafer taktılar

 

Şanla dolu tarihi pek çok devletler kurdu

Yok, etti zalimleri uluyunca Bozkurdu

 

O Türk Ergenekon’da dağları eritmişti

İstanbul’da karadan gemiler yürütmüştü

 

Öyle zamanlar var ki şafak kadar sakindi

Gün oldu coştuğu an üç kıtaya hâkimdi

 

Nice imparatorluk, nice devletler yıktı

Yok, edilmek istendi, Mustafa Kemal çıktı

 

Nüksetti yine sinsi düşmanın oyunları

Yazık ki çoğalttılar bizdeki koyunları

 

Türklük yaşayacaktır olsa da bundan beter

Torosların sırtında bir duman tütsün yeter

 

Özbek Türkmen, Azer ve Kırgız, Kazak boyları

Şüphesizdir yüzde yüz asıl Türk’tür soyları

 

Kızıl Elma ülküsü çağırırken canları

Turan’a akıyordu coşkun asil kanları

 

Sanmayın etle kemik, çeliktendir bir çelik

Muhammed’den hâsılı adı kutsal Mehmetçik

Kenan ŞAHBAZ