«

»

Nis 08

KİM HAİN?

KİM HAİN? 

  1. Devletin Şekli

Madde 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

  1. Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti.

Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ayyıldızlı al bayraktır.

Milli marşı ‘İstiklal Marşı’ dır. Başkenti Ankara’dır.

  1. Değiştirilemeyecek hükümler

Madde 4- Anayasanın 1’inci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesindeki hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. 

Bu açıklamalara rağmen değiştirilmesini ima edenler Necip Türk Milleti nazarında HAİNDİRLER! 

Dünyanın en yüce tahtına da çıksanız, oturacağınız yer kıçınızın üstüdür. (Friedrich NİETZSCHE)