«

»

Ara 17

TÜRK’ÜN İKİ CELLÂDI!

TÜRK’ÜN İKİ CELLÂDI!
Bu millete kıyan iki cellattan biri, Hakkı ve gerçek İslâm’ı kasten ve bilerek anlatmayıp, sadece menfaat ve İslam’ı tahribat gayreti içindeki İlâhiyatçılar ve Türk- İslâmla bağı olmayan soy ve iman özürlü tarihçilerdir.

Ey sahte ilâhiyatçılar!
Ey merdiven altı tarihçileri!
Sizler, tarihte yıkılan ve yok olan devletlerin hemen hepsinin ahlaksızları sebebiyle yıkıldıklarını bilmez misiniz?

Ey sahte ilâhiyatçılar!
Ey soy ve iman özürlü tarihçiler!
Ahlâksızlık ve sapkınlıkları sebebiyle, Allah’ın gazabı neticesinde helâk olan LÛT- SEMUD- AD gibi kavimlerin, POMPEİ gibi şehirlerin durumlarını gayet iyi bildiğiniz halde, bugün ahlâki yozlaşma içinde batışa doğru sürüklenen toplumumuza bunları anlatarak ikaz, tebliğ ve irşatta bulunmak yerine, kin, nifak, tezvirat, siyâsi şarlatanlık peşindesiniz ve de sizler bir yerlerin sözcülüğünü yapan kirli insanlarısınız!

İnsanlık var olalı beri her milletin diğerler milletlerden üstün özellikleri ve başarılı oldukları sahaları vardır.
Eski Yunan estetikte,
Fransızlar edebiyatta,
Almanlar felsefe ve müzikte,
İngilizler ekonomi, puştluk ve ince siyâsette,
Yahudiler dini taassup ve gaddarlıkta üstündürler.

TÜRK MİLLETİ İSE;
Yiğitlik, namus, ahlâk, dürüstlük, adâlet, hakkaniyet, merhamette vb. diğer dünya milletlerinin çok çok üstündedir.

Yukarıda okumuş olduğunuz bu iddialar bize ait olmayıp, Avrupalı otoritelerin tespitleridir. En az 20 örnek verebilir.

 

Alıntı: Orhan Kılıçoğlu