«

»

May 23

“TÜRKİYE’Yİ TÜRKSÜZLEŞTİRMENİN BASİT DENKLEMİ”

“TÜRKİYE’Yİ TÜRKSÜZLEŞTİRMENİN BASİT DENKLEMİ”

“Ruslar, Kırım limanlarını 1777 yılında işgal ettiklerinde Kırım halkı kitleler halinde Osmanlı ülkesine göç etmek zorunda kaldı. Ruslar bu tarihlerde nüfusu 500 bin olan Kırım’a 75 bin kişilik bir Rus göçmen kitlesi getirip yerleştirdi.

Kırım’daki kolonileştirme (Ruslaştırma) programı ağır gidince General Potemkin, dışarıdan da yabancı nüfus getirtmeye başladı. 1784-1787 tarihleri arasından Avrupa’dan gelen kolonistler, özellikle Alman köylüler, bu yerlere iskân edildi. Kırımlılara da Orenburg vilayetine (Bugünkü Rusya’nın Volga Bölgesine) göç etmeleri teklif edildi. Bu, Kırım’ı Türklerden temizlemek demekti.

Yıllar ilerledikçe Kırım’da yabancı unsurlar, Türklerin azınlığa düşmesine sebep oldu. Binlerce yıllık Türk yurdu olan Kırım, Stalin tarafından 18 Mayıs 1944 sürgünü sonucu, topyekûn Türksüzleştirildi… Kruşçev döneminden günümüze kadar çok az sayıda Kırım Türkü sürgün yerlerinden öz vatanları Kırım’a dönebildi.

Bugün 85 milyon nüfuslu Türkiye’ye önce ‘geçici sığınmacı’ diye alınan daha sonra ‘kalıcı iskân ve vatandaşlık’ verilen ve verilmekte devam eden Orta Doğu, Afrika, Afganistan vd. kültürel farklılığı çeşitli halkların nüfusu her geçen gün artırılmaktadır. Para ile Türk vatandaşlığı satılmaktadır.

Geçmişte Kırım üzerine oynanan oyun, şimdi Türkiye nüfusuna oranlandığında Türkiye’nin dönüşüm ve değişimine yol açması için yerleştirilen yabancı nüfus, 12.350.000’e karşılık gelmektedir.

Türkiye’nin bugünkü nüfusu 85 milyondur. 85.000.000 x 75.000: 500.000 = 12.350.000 rakamına ulaşılır. (Yani Türkiye’nin Türksüzleştirilmesi operasyonu için Kırım modeline göre başlangıç olarak 12 milyon 350 bin yabancı gerekiyor!)

Böylece  yabancı iskânı ve vatandaşlık satışı ile başlatılan operasyonla, Kırım’ın ve  diğer Türk yurtlarının başına gelenler benzer bir şekilde Türkiye’ye de yaşatılmak istenecektir. Bugün nasıl Kırım hakkında Kırım Türkleri değil Ukrayna ve Rusya tartışıyorsa, önümüzdeki elli yılda, Türkiye üzerine Türkler değil İngiltere, ABD, Rusya, İsrail, Fransa, Almanya, Çin vd. emperyalistler söz sahibi olsun istenmektedir.”

Alıntı: Hilmi Özden