«

»

Ara 11

SÖZDE DİN ADAMIYSANIZ!

SÖZDE DİN ADAMIYSANIZ!

Dinî kıyafetler içinde din düşmanı bir adamsanız Haçlıları Anadolu’nun bağrında durduran, İslam’ı da Avrupa’nın içine taşıyan Türklükten istifa edersiniz!

Bu durumda Anadolu’yu işgale yeltenen “Yunan ordusu halifenin ordusudur, asıl kafası kopartılacak mahlûkat Ankara’dadır.” dersiniz!

Bu cümleyi kuran bir mahlûkatın hangi millete hizmet edeceği ve kime saldıracağı belli değil midir?

                Böyle bir mahlûk Yunanistan’a sığınıp ve orada çıkardığı gazetede “Allah’ın huzurunda Türklükten istifa ediyorum, tövbe yarabbi tövbe Türklüğüme, beni Türk Milletinden atfetme” diye yazması yadırganacak bir husus değildir.

Siz Şeyhülislam Mustafa Sabri iseniz elbette Atatürk‘e saldıracaksınız!

Çünkü O, Yunan’ı denize dökmüştür.

                Eğer  “DİNLER ARASI DİYALOĞCU” ya da FETÖCÜ’yseniz Amasya’da yayınladığı genelge ile “Vatanın bütünlüğü, Milletinin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak” diyerek milleti vatanını işgal etmiş düşmana karşı direnişe çağıran Atatürk‘e elbette saldıracaksınız!

                Çünkü FETÖ firarisi zat, “Vatanı satmanın” İslam’a göre günah olmadığını açıkça yazmıştı. O bunu şu cümlelerle ifade etmişti: “Mahşerde ‘kulum niye ya vatanını sattın?’ diye soru yok. Çünkü sorular Kur’an’dan çıkacak ve KUR’AN’DA ‘VATAN SATMAK’ diye 1 kavram yok.”

                CIA’nın emir erlerinden başka türlü bir tavır beklemek abesle iştigal olur!

                Bu durumda CIA’nın emrindeki bir FETÖCÜ olarak “Vatanım; Ha ekmeğini aşını, ha uğruna kurşun yemişim.” “Ey vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz” diyenler artık hedefinizdir. Zira vatansızın, milliyetsizin en büyük düşmanı vatanı savunanlardır!

 

Alıntı