«

»

Ağu 04

“PRANGA”

“PRANGA”

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Aksaray’da halka böyle seslenmişti: “Bu sistem var ya bu sistem, bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16

Nisan’da bileklerimizdeki bu pranganları söküp atmaya var mıyız?”

Allah biz garibanlara da böyle altın prangalar nasip eder mi?

Kayseri’de tornacı Ahmet Hamdi ustanın oğlu Abdullah’ı Milletvekili, Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı yapan bu sistemin prangası mıydı?

Isparta köylüsü rahmetli Yahya’nın çocuğu Çoban Sülü’yü Başbakan, Cumhurbaşkanı ve ülkedeki bütün makamlara taşıyan bu sistemin prangası mıydı?

Ziraat Bankası’nda memur olarak çalışan Malatya’lı rahmetli Mehmet Sıddık Bey ile Tunceli Çemişgezek’li kadının oğlunu devletin zirvelerine çıkarıp

Cumhurbaşkanı yapan bu sistemin prangası mıydı?

Kardeşi Korkut Özal, önce Tarım Bakanı sonra İçişleri Bakanı yapan,

Diğer kardeşi Yusuf Bozkurt Özal 46. Hükûmet’te Devlet Bakanlığı yaptıran,

Dayıoğulları Hüsnü Doğan’ı Tarım, Milli Savunma ve Enerji Bakanlıklarında görevlendiren bu sistemin prangası mıydı?

Rize kökenli denizyollarında kıyı kaptanı rahmetli Ahmet Erdoğan’ın Kasımpaşa doğumlu oğlu Recep Tayyip Erdoğan’ı Belediye Başkanı, Başbakan ve

Cumhurbaşkanı yapan bu sistemin prangası mıydı?

Erzincan’ın Refahiye ilçesi Kayı köyünden Topal Dursun’un oğlu Binali Yıldırım’ı Başbakanlık koltuğuna yerleştiren de bu sistemin prangası mıydı?

HERKES İSTER O ALTIN PRANGALARDAN (K.Ş)

 

Not: Servet AVCI’nın yazısından alınmıştır