«

»

Eyl 17

Dört Parmak İşareti Nereden Geliyor

56 n
“YEZİT’in torunusunuz “Dediğimizde yavş/AK lar bize kızıyor !!!
 
Muaviye bin Ebu Süfyan kimdir bilir misiniz?
 
Emevi hanedanının kurcusu Muaviye, 657’deki Sıffın Savaşı’nda, Hazreti Ali’yi yenememiş, ancak hakemleri ikna ederek, alavere dalavere ile kendini Halife ilan etmişti.
 
Bu dönemde Müslümanlar, Muaviye taraftarları, Ali taraftarları, Tarafsızlar olarak bölünmüştü.
 
Muaviye’den… yana tavır alan tarafsızlar ise Hazreti Ali’yi öldürmüştü.
 
Muaviye, bir süre sonra da, Hazreti Ali’nin çocukları, Peygamberin de torunları Hazreti Hasan ile Hüseyin’i öldürmüştü.
 
Daha sonra Muviye taraftarlarına (Sünniler), Ali taraftarlarına (Şiiler), Tarafsızlara (Hariciler) denilmiştir. Bu bir Dini ayrışma değil siyasi bir ayrışmadır.
 
Özellikle Hazreti Ali’nin öldürülmesinden sonra Halifeliğini sağlama alan Muaviye, her fırsatta Ali’yi ve Şiileri yok saymak, dışlamak için, taraftarlarına, Dördüncü Halife’nin kendisini olduğunu DÖRT PARMAK işaretini yaparak ilan etmiş, taraftarları da, aynı işareti kullanmıştır.
 
Bundan sonra gidilen savaşlarda da Muaviye’nin ordusundaki askerler bu işareti yapar olmuştur.
 
Zaten “Rabia” Muaviye ailesinde takıntıdır. Muaviye bin Ebu Süfyan’ın dedesinin adı da Rabia’dır.
 
Kureyş aşiretinin liderlerinden olan dede Rabia, torununa, “adıma uygun davran, önemini unutma” tavsiyesinde bulunmuştur.
 
Sünni kesimin temsilcisi olduğu iddia edilen, ama ilgisi olmayan Muaviye’nin DÖRT PARMAK işareti, bugün Mısır’da, Sünni İslam’ın yılmaz savunucuları olarak gösterilen, ama ilgisi olmayan Mursi yandaşlarının, Müslüman Kardeşler örgütünün işaretine dönüştü.
 
TÜRKİYE’deki YEZİT’in ümmeti’de bunu kullanıyor.