«

»

Tem 01

BU ÜLKENİN ÇOCUKLARI NE YAPAR?

BU ÜLKENİN ÇOCUKLARI NE YAPAR?

 * Yıllardan beri bu ülkenin gazetecileri ne yapmaya çalışıyor?

* AKP iktidarına ve Amerikan şirketlerine karşı tarım arazilerini korumaya çalışıyor!

* Yıllardan beri bu ülkenin çevrecileri ne yapmaya çalışıyor?

* AKP iktidarına karşı ormanları, akarsuları, gölleri yaylaları korumaya çalışıyor!

* Yıllardan beri bu ülkenin milliyetçileri ne yapmaya çalışıyor?

* AKP iktidarına karşı, millî kimliği, üniter yapıyı, toprak bütünlüğünü korumaya çalışıyor!

* Yıllardan beri bu ülkenin Atatürkçüleri ne yapmaya çalışıyor?

* AKP iktidarına karşı cumhuriyeti, bağımsızlığı, laikliği korumaya çalışıyor!

***

Bu ülkenin çocukları, insan haklarını, demokrasiyi, hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığını, ifade hürriyetini, basın özgürlüğünü AKP iktidarına karşı korumaya çalışıyor!

Dışarıdan bakan da diyebilir ki, “İyi güzel de AKP iktidarı, bütün bu alanlarda toplumun genel çıkarlarına aykırı hareket ediyorsa, nasıl oluyor da seçmenin yarısının oylarını alabiliyor?”

Çünkü toplumun en az yarısı, “gemisini kurtaran kaptan” felsefesine sahip. Ve artık “gemiyi kurtar da hangi yolla kurtarırsan kurtar” diye bakılıyor. Ayrıca, iktidar karşısında hiçbir muhalefet partisi, toplumun tümünü kucaklayıp tek başına iktidarı elde etmeyi hedeflemiyor. Tek başına iktidar hedefi olan tek parti AKP! Böyle olunca da Allah dağına göre kar veriyor. Hedefi yüksek tutanların üzerine kar yağıyor, alçak tutanların üzerine de AKP iktidarının çıkardığı yasaların çamuru yağıyor. Kur’an’da “Allah, aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır” deniliyor ya!

Şimdi bu ülkenin çocukları, 2017’de zeytinlikleri AKP iktidarının şerrinden korumaya çalışıyor!

 

Alıntı: Arslan BULUT