«

»

Ağu 30

Atatürk’ten Altın Sözler

Atatürk’ten Altın Sözler

* “Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk Neferinin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki onun -başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır.” Mustafa Kemal Atatürk

* “Efendiler, sırası gelmişken, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki öz cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalmasın!” Mustafa Kemal Atatürk

* “Kumandanlık vazife ve mesuliyeti yüklenecek kadar omuzlarında ve dimağında kuvvet bulamayanların feci akıbetlerle karşılaşması mukadderdir.” Mustafa Kemal Atatürk

* “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ordusu, istilâlar yapmak veya saltanatlar kurmak için şunun, bunun elinde ihtiras aleti olmaktan münezzehtir. (temizdir) İnsanca ve müstakil yaşamaktan başka gayesi olmayan milletin aynı ideale bağlı ve yalnız onun emrine tabi ve sadık öz evlâtlarından mürekkep (oluşan) muhterem ve kuvvetli bir heyettir.” Mustafa Kemal Atatürk

* “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O sathı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça bırakılamaz.” Mustafa Kemal Atatürk

* “Ordu, Türk ordusu işte bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad. 1937” Mustafa Kemal Atatürk