«

»

Kas 26

ATATÜRK UYARIYOR!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygıdeğer Efendiler, Pek iyi bilirsiniz ki, sultanlarla, halifelerle idare edilmiş ve edilmekte olan memleketlerde, vatan için en büyük tehlike, sultanların ve halifelerin düşmanlar tarafından satın alınmalarıdır.

Bu, çok defa kolaylıkla sağlanabilmiştir.

Meclislerle idare edilen memleketlerde ise, en tehlikeli durum, bazı milletvekillerinin yabancılar adına çalınmış ve satın alınmış olmalarıdır.

Millet Meclislerine kadar girme yolunu bulabilen vatansızlara her zaman rastlanabileceğine, tarihin bu konudaki örnekleriyle hükmetmek zaruridir.

Bunun için melet kendi vekillerini seçerken, çok dikkatli ve titiz olmalıdır.

Milletin hata yapmaktan korunması için tem çıkar yol, düşünce ve faaliyetleriyle milletin güvenini kazanmış olan siyasi bir partinin seçimde millete kılavuzluk etmesidir.

Genellikle bütün vatandaşların, adaylıklarını ortaya atan her şahıs hakkında karar vermeye yardımcı olacak doğru bilgilere ve isabetli oya sahip bulunacağını kabul etmek, nazari olarak var sayılsa bile bunun tam bir gerçek olmadığı, tecrübeleriyle ve inkâr edilemez bir açıklıkla ortaya çıkmıştır.

 

 

*Nutuk’tan