«

»

Şub 23

Altın Sözler

  image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Altın Sözler

 * Cesaret cennete, korku ölüme sürükler. SENECA

 * Deney, aklın babası, belleğin anasıdır. THOMAS FULLER

 * Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer. R. DİGEST

 * Düzyazı yürümeye, şiir ise dansa benzetilebilir. Yürümenin kendisi dışında bir amacı vardır. Dansın amacı ise, kendisidir. VALERY 

 * En tehlike insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır. GOETHE

 * Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür. C. ŞAHABETTİN

 * Erkekler, kadınların ilk aşkı, kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak isterler. OSCAR WILDE

 * Felaket, dost sayısını sıfıra indirir. W. SHAKESPEARE

 * Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz. NİETZSCHE

 * İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir. DIDEROT