«

»

Oca 14

ALTIN SÖZLER

ALTIN SÖZLER

Eflatun : “İnsan her şeyin kutsalı olduğu gibi en kötüsüdür de”    

* “Kemâl-i  akl  olanlar  âhı  almaz // Ki zîrâ mazlûm âhı yerde kalmaz”

 (Aklı olgunluğa erişmiş olan kişiler âh almaz, zira onlar bilirler ki mazlumun âhı yerde kalmaz.)

* “Savaş, macerâperest şer kişilerin işidir//Barış ise hakperest er kişilerin işidir.”

 “Vahşiler hâriç bütün insanlar kitapların hükmü altındadır” Voltaire

 

Ülkeler göre yazarlara gösterilen ilgi;

* “Amerika’da sadece başarılı yazarlar önemlidir. Fransa’da bütün yazarlar önemlidir. İngiltere’de hiçbir yazar önemli değildir. Türkiye’de ise önce yazarın ne olduğunu anlatmamız gerek.”

* “Can sıkar dersin eğer bir kimse doğru söylese // Bir müdâhin bin yalan söyler de sıkmaz cânını.”

Gerçekten de birisi kusurumuzu söylese canımız sıkılır. Lakin bir dalkavuk yağ yakmak amacıyla binlerce yalan söylese hiç canımız sıkılmaz, aksine nefsimize hoş gelir.                                   

 * “Râgıb, müdâhaneyle riyadır zamânede//Dünyâyı sanma cevr ü sitemdir harâb eden.”

(Ey Ragıp, zamanımızda dünyayı harap eden zulüm değil, dalkavukluk ve riyakârlıktır.)   Koca Ragıp Paşa