«

»

May 09

Alnımdan Yazını Silemiyorum..

Alnımdan Yazını Silemiyorum..

 

Sen varken çiçekler başka açardı

Her mevsimde güneş sevgi saçardı

Seninle bu gönül uçar, uçardı

Gönlümden gönlünü silemiyorum

 

Gönlümdedir göz, göz bakışı, izi

Çıkmıyor aklımdan melek can yüzü

Her daim görünür gözümde gözü

Gözümden gözünü silemiyorum

 

Acıyı, kederi, derdi dindirdik

Kibiri, gururu aşkla indirdik

Sevgiyi, saygıyı öze sindirdik

Özümden özünü silemiyorum

 

O sevgi kuşları ötmüyor şimdi

Sevgi ocağıysa tütmüyor şimdi

Dilim başka bir laf etmiyor şimdi

Dilimden sözünü silemiyorum

 

Demlenen sevgini arıyor gönül

Ancak hayalini sarıyor gönül

Seni, beni her an soruyor gönül

Kalbimden hazını silemiyorum

 

Yaratılıştaki hamurdan mıdır?

Topraktan gelmişiz, çamurdan mıdır?

Bu yürekten gelen umurdan mıdır?

Alnımdan yazını silemiyorum

 

Kenan ŞAHBAZ