«

»

Haz 13

AHLAK

AHLAK

Ahlak, “huy, tabiat” anlamına gelen hulk kelimesinin çokluk biçimidir. Şemsettin Sami, ahlak kelimesinin ilk anlamını şöyle verir: “İnsanın yaratılışta haiz olduğu veya terbiye ile istihsal ettiği ahvâl-i rûhiyye ve kalbiyye”. Kısaca, yaratılıştan var olan veya terbiye ile edinilen ruhi haller.

Bu tanım, ahlak sözünün yansız (nötr) tanımıdır. Türkçede yaygın olarak kullanılan anlam, Şemsettin Sami’nin sözlüğünde ikinci olarak verilir: Hüsn-i ahlâk (güzel huylar), ahlâk-ı hamîde (övülesi huylar). Toplumda değer olarak kabul edilen ahlak da işte budur.

Peygamberimizin hadisi çok bilinir: Şüphesiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.

Müslümanlığı âdeta ahlaka indirgeyen bir kutlu söz. Müslümanlıkta ahlak o kadar önemli ki yüce peygamber, (başka şey için değil) ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim, diyor.

Demek ki o zamanki toplumda birçok güzel huy varmış. Ama bunlar yeterli görülmüyor ve tamamlanmak isteniyor.

Ahmet B. ERCİLASUN