«

»

Şub 06

ZİYA PAŞA’DAN TERCÎ-İ BEND (3)

ZİYA PAŞA’DAN TERCÎ-İ BEND  (3)

Bir senin sa’yin usûl-i dehri tagyîr eylemez

Abd-i âciz say ile tahvîl-i takdîr eylemez

 

Âlim olsan ilmine bir kimse tevkîr eylemez

Câhil olsan cehlini ta’yîb ü ta’jâr eylemez

 

Mülkü yıksan kimseler tevbîh ü ta’zîr eylemez

Cânım etsen fedâ bir kimse takdîr eylemez

 

Her ne yapsan hâsılı bu halka te’sîr eylemez

Kimseler bu hâl içün bir re’y û tedbîr eylemez

 

Derde uğrar kim sadâkat etse elbet Devlet’e

İstikâmet mahz-ı cinnetdir bu mülk ü millete

 

Bir senin gayretin, çalışman dünyanın usulünü, gidişatını, düzenini değiştiremez: -zira- âciz, zavallı bir kul çalışıp, çabalayarak kaderi bozamaz.

 

Bilgin olsan, ilmine kimse saygı duymaz; – buna karşılık – cahil olsan, bilgisizliğini kimse ayıplayıp, yüzüne vurmaz.

 

Devlet’i yıksan, kimseler paylayıp, azarlamaz; canımı, -Devlet ve Millet yolunda- fedâ etsen, seni bir kimse takdir etmez.

 

Netice olarak, her ne yapsan bu halka tesir etmez; kimseler, bu durumun için bir görüş ortaya atıp, tedbir almaz; seni savunup, korumaz.

 

Çünkü: Her kim Devlet’e doğrulukla bağlılık gösterirse, hizmet ederse O’nun başı derde girer; bu Devlet’e ve Millete karşı doğru hareket etmek hâlis

cinnettir, yani düpedüz deliliktir.

 

Devam edecek