«

»

Ara 02

ZİYA PAŞA’DAN TERCÎ-İ BEND (2)

ZİYA PAŞA’DAN

TERCÎ-İ BEND  (2)

 

Kendimi bezi eyleyüp ıslâh-ı Devlet uğruna

Ben neler çekdim  neler bu istikâmet uğruna

 

Hânümânım târümâr oldu hamiyyet uğruna

Berk û bânm hep perişan oldu gayret uğruna

 

Nefsime zulm eyledim halka adalet uğruna

Cism ü cân etdim fedâ bu mülk ü millet uğruna

 

Ben hele oldum telef gitdim bu fikret uğruna

Hey ne humk u cehl imiş yanmak sadâkat uğruna

 

Derde uğrar kim sadâkat etse elbet Devlet ‘e

İstikâmet mahz-ı cinnetdir bu mûlk ü millete

 

Kendimi Devlet’i düzeltmek uğruna cömertçe, tamamıyle vererek; bu doğru yolda ben, neler çektim neler!.

 

Hamiyyet, millî şeref ve haysiyet uğruna evim barkım dağıldı, yuvam yıkıldı;

Devlet ve Millet için gösterdiğim gayretler, çabalar uğruna varım-yoğum, her şeyim perişan oldu, bütün düzenim bozuldu.

 

Halka, millete âdil davranmak için kendime eziyet çektirdim; bedenimi ve rühumu, bu Devlet ve Millet uğruna fedâ ettim.

 

Her neyse, ben bu düşünce, ideal uğruna telef oldum, harcandım gittim; ama, doğruluk yolunda yanmak, helâk olmak, perişanlık ne kadar ahmaklık, cahillik imiş!.

Bütün bunları, şimdi çok iyi anladım.

 

Çünki: Her kim Devlet’e doğrulukla bağlılık gösterirse, hizmet ederse O’nun başı derde girer;

Bu Devlet’e ve Millet’e karşı doğru hareket etmek, hâlis cinnettir, yani düpedüz deliliktir!

 

 

 

Devam edecek