«

»

Şub 03

VENEZUELA GERÇEĞİ: KÖTÜ YÖNETİM

VENEZUELA GERÇEĞİ: KÖTÜ YÖNETİM

 

ABD, az gelişmiş ülkelerde hükümet devirip kurmaya ne kadar istekli olmuşsa, ABD şirketleri için yatırım ortamı o kadar elverişli olmuştur. Tarihî süreç içinde ABD hükümeti Bolivya, Şili, Yunanistan ve Endenozya’nın darbecilerine danışmanlık yapmış, onlar da ülkelerin en elverişli koşullarla Amerikan yatırımlarına açmışlardır.

Yirminci yüzyılda stratejik bölgelerde gerçekleştirilmiş hiçbir darbe yoktur ki ABD’nin parmağı olmasın.

İran’da petrolün millîleştirilmesi üzerine Muhammet Musaddık’a, Şili’de bakır madenlerinin millîleştirilmesi üzerine Salvador Allende’ye, Panama’da “Panama kanalı Panamalılarındır” dediği için General Noriega’ya (vb.) karşı yapılan darbelerde CIA’nın ve ABD şirketlerinin rolü bütün yönleriyle bugün açığa çıkmış bulunmaktadır.

Irak’ta, Saddam petrolü millîleştirdi, bedelini kellesiyle ödedi. Aynı şey Libya’da Kaddafi’nin başına geldi. Venezuela’da Chavez  “Petrol Venezuelalıların” dediği anda ABD’nin hedefi haline gelmiş oldu.

ABD için ekonomide millîlik darbe nedenidir. İdeoloji, etnisite, din, demokrasi ya da insan hakları millî kaynakları ABD çıkarlarına eklemlemenin araçlarıdır. Darbenin olduğu yerde ABD ya da Batı çıkarları vardır.

302 milyon varillik petrol rezerviyle dünya petrolünün yüzde 17,5’ine sahip olan Venezuela’da Chavez ve Madura gibi liderler kötü ve popülist politikalarla halkını muhanete muhtaç hale getirmiştir. Bu durum ABD ve Batı’nın müdahalesine uygun şartları yaratmıştır.

Unutmamak gerekir ki kötü yönetimler emperyal müdahaleleri davet eder. Venezuela gerçeği budur.

 

 

Alıntı : Özcan YENİÇERİ