«

»

Eki 24

VATAN

VATAN

 

Toprak deyip geçmeyin şehidin özü saklı

Şehit ve gazilerin içinde yüzü saklı

Vatan için kan döken yiğidin izi saklı

Şehitlerin kefensiz yattığı yerdir vatan

 

Vatan deyince yürek şah damarında atar

Vatansızlık her Türk’ü zulüm ile bir tutar

Vatan aşkı imandan, güç üstüne güç katar

Her Türk’ün hürriyeti tattığı yerdir vatan

 

Bir Cenneti andırır vatan denen bir toprak

Neşe ile salınır ağaçtaki her yaprak

Korkmadan dalgalanır ay yıldızlı al bayrak

Yüreğin Türk, Türk diye attığı yerdir vatan

 

Her türlü kötülüğün, hainin ve zalimin

Vatanı bölmek için uygulanan talimin

Sahte, satılmış ajan hem de sözde âlimin

Cehennemim dibine battığı yerdir vatan

 

Vatanın kıymetini vatansız anlayamaz

Anlayan çok olur da bir kansız anlayamaz

Herkes anlar ve lakin izansız anlayamaz

Türk’ün kan ve canını kattığı yerdir vatan

 

Hayatta en hakiki mürşit olan ilimin

Bülbül olup şakıyan Türkçe adlı dilimin

Gönderde dalgalanan ay yıldızlı gülümün

Kan ve can pahasına tuttuğu yerdir vatan

 

Kenan ŞAHBAZ