«

»

Mar 23

ÜLKEN İÇİN SAVAŞIR MISIN?

ÜLKEN İÇİN SAVAŞIR MISIN?

 

Amerikan araştırma şirketi Gallup, iki yıl önce dünya milletlerinin “ülkesi için savaşma iradesi”ni ölçmek üzere dünya çapında bir anket yapmıştı.

63 ülkede yapılan ankete göre listenin başında yüzde 94’le Fas bulunuyordu. Avrupa’da yüzde 74 ile Finlandiya birinci, Türkiye yüzde 73 ile 12’nci sırada çıkmıştı.

“Ülkem için savaşırım” diyenlerin oranı İngiltere’de yüzde 18, Fransa’da yüzde 29, İspanya’da yüzde 21, Rusya’da yüzde 59, Yunanistan’da yüzde 54, Hindistan’da yüzde75, Çin’de yüzde 71, ABD’de yüzde 44 çıkmıştı.

Türkiye’de oranın daha yüksek çıkması beklendirdi. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında böyle bir anket yapılmış olsaydı, bu oran Türkiye’de yüzde 99 çıkabilirdi. O günlerde yurdun her köşesinde gençler, askerlik şubelerine hücum etmiş ve savaşa gitmek istediğini söylemişti.

Peki aradan geçen yılar içinde ülke halkı için değişen nedir?

***

Türkiye’de 1974’ten sonra ortak paydalara sistematik bir saldırı başlatıldı. Buna karşılık toplumu ayrıştıran ne varsa önce siyasiler, sonra medya tarafından teşvik edildi veya kışkırtıldı.

Bu operasyon matematik kurallarına göre yapıldı! En küçük ortak katlar yıpratıldı, en büyük ortak bölenler beslendi. Son 16 yıl içinde siyasi iktidarın beslediği odaklar, Atatürk, cumhuriyet, laiklik, Türk kimliği, üzerinde sürekli olarak yıpratma faaliyetinde bulundu

Millet, Atatürk’ün belirttiği gibi, müşterek varlığını devam ettirmek için Türk milliyeti bağıyla fertlerini toplamışsa, veya “Türk duygusunu yüksek tutarak” milli mücadele verebilmişse, “milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle beslemek ” ve bunu “milli ülkümüz” kabul etmek yerine, milli kimliği etnik bir unsur veya “etnik unsurların vatandaş olarak toplanması” derecesine düşürerek milli kimliğe darbe vurmakla ulaşılacak sonuç, milli birliğin dağıtılması, Türkiye’nin Türk vatanı olmaktan çıkarılmasıdır!

Bu da düpedüz vatana ihanettir.

 

Alıntı