«

»

Ağu 21

Uçurumu kazanlar

Uçurumu kazanlar

 

Fransız ihtilalinin önemli simalarından Mirabeau, ünlü varlık vergisini savunduğu nutkunda şöyle diyordu:

İki asır bozulma ve eşkıyalık, krallığın içine düşüp batmak üzere olduğu uçurumu kazdı; bu korkunç uçurumu doldurmak gerek.

O halde, işte Fransız mülk sahiplerinin listesi; daha az yurttaşı kurban etmek üzere en zenginlerin arasından seçiniz.

Ama seçiniz; zira tüm kitleyi kurtarmak için, bir küçük sayının ölmesi gerekmez mi? Haydi, bu iki bin itibar sahibinin, açığı kapatacak imkânları vardır.

Maliyenize intizamı, krallığa sükûn ve refahı iade ediniz…

Vurunuz, bu kötü zebihaları (kurbanlıkları) acımasızca kurban ediniz. 

Fransız ihtilalinden sonra pek çok lider uçurumu kendi kazmıştır Bunların en başında da Hitler gelmektedir

Napolyon’un “Akka önlerinde mukavemet gördüğü için değil, ordunun kurtulması uğruna hasta askerlerini tereddütsüzce zehirletmesi, oldukça önemlidir.”

Bu emri alıp da tereddüt eden ordu baştabibine General; “Ben, şu kadar yüz oğlumu, geriye kalan şu kadar bin oğlum kurtulsun diye zehirletiyorum! Size ne oluyor?” demiştir.

Bu iktidarın ve gücün kanunudur!

 

Burada İslam’da ‘haksız yere bir insanı öldürmenin bir kâinatı öldürmekle’ eş tutulduğunu hatırlayalım!