«

»

Kas 19

TEPKİMİZ BU MU? “YOK HÜKMÜNDEDİR”

TEPKİMİZ BU MU? “YOK HÜKMÜNDEDİR”

 

Biz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlarken, ABD Temsilciler Meclisi’nde Türkiye aleyhine iki karar alındı:

  1. Türkiye’ye yaptırımlar ve Erdoğan’ın mal varlıklarının araştırılmasını öngören karar.
  2. Ermeni soykırımı iddialarının resmen kabulüne dair karar.

Kararları, Twitter üzerinden ilk değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu ve şöyle dedi: “Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir.”

Ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de bu kararlar için “yok hükmündedir” ifadesini kullandı.

Peki, ne demek bu “yok hükmündedir”?

Aslında bu “yok hükmünde açıklamaları”, ilk defa şahit olduğumuz tepkiler değil.

Zaman zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da “yok hükmünde” bulduğumuz oldu.

Sonra ne oldu peki?

Paşa paşa tazminatlarımızı ödedik.

Çünkü “yok hükmünde bulduğunu açıklamak”, yaptırımların önünü kesebilecek bir tepki değil.

Söz konusu, Ermeni meselesine dair bu karar da tazminat davalarına zemin oluşturursa, Türkiye’yi sıkıntıya düşürür. Bu bir gerçek.

Malumunuz, Ermeni soykırımı iddialarının kabulü meselesi yeni ortaya çıkan bir durum değil. Uruguay‘la başlayan, devamında Rusya, Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Avusturya, Kanada, Slovakya, Litvanya, Lübnan, hatta Venezuella, Şili, Arjantin, Brezilya, Paraguay‘la devam eden, yerel meclislerde birbiri ardına yapılan kabuller var bu iddiaya dair.

ABD’de de sık sık gündeme getirilir ancak “Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Engellenmesi ve Cezalandırılması” sözleşmesinin 1948 yılında kabul edilmesi nedeniyle 1915’te yaşanan hadiselerin bu kapsama giremeyeceği gerekçesiyle, tasarı oylama aşamasına geçemez ve ancak bildirge yayınlanarak görüşmeler sonlandırılırdı.

Peki, ne oldu da şimdi böyle bir karar çıktı?

Yeni deliller mi bulundu?

Hayır. Türkiye, Barış Pınarı Operasyonu nedeniyle cezalandırılmak istendi.

Şimdi biz, tehcir sırasında yaşanan olayları soykırım olarak nitelendiren ancak Ermeni terör örgütü ASALA’nın eylemlerini görmezden gelen, tarihi soykırımlarla, sömürgelerle dolup taşan, Kızılderililerin soyunu kurutan, bu ikiyüzlülerin -hadlerineymiş gibi- Türkiye’yi cezalandırmak için aldıkları kararlar için yalnızca “yok hükmündedir” demekle mi yetineceğiz?

İç politikada sarf edilen, hukuken ve siyaseten hiçbir anlam ifade etmeyen bu laf mı bizim tek tepkimiz?

 

Alıntı: Fatma Çelik