«

»

Nis 09

TARİH “DALKAVUKLARIN” DA MEZARLIĞIDIR!

TARİH “DALKAVUKLARIN” DA MEZARLIĞIDIR!
“Padişahım çok yaşa” söylemleriyle yetkili makamları işgal edenlerin nasıl bir yıkıma neden olduğunun sayısız örnekleri tarihte vardır.
Tarihte ayrıntı gibi duran ibretlik bir vaka şöyledir.
Genç Osman, sefere çıkacaktır. Sultan’ın Lehistan seferine çıkmadan önce Süleyman Ağa ile yine çok sevdiği Debbağzade Mehmed Paşa arasında aşağıdaki konuşma geçer. Bu konuşma liyakat, deneyim ve birikimin dalkavuklukla karşı karşıya gelmesinin fotoğrafı gibidir.
Süleyman Ağa, Debbağzade’ye şöyle bir soru sorar:
-Leh kralı, padişaha mukabeleye gelir mi ve gelmeye iktidarı var mıdır?
Debbağzade Mehmed Paşa ise:
Biz gelir diyerek tedarik görelim, gelirse tedbirde kusurumuz bulunmaz; gelmezse devlet padişahındır.
Diye makul bir cevap vermiştir. Fakat Debbağzade’nin cevabını beğenmeyip canı sıkılan Süleyman Ağa;
Biz seni ehli-vukuf bir kimse sanırdık, dünyadan bihaber imişsin. Leh kralı ne köpektir ki Al-i Osman padişahına karşı dura, onun ne denlü askeri olsa gerek,
Demesi üzerine Debbağzade, onu yine makul bir cevapla aydınlatmaya çalışarak;
Sultanım, düşmanı hor ve hakir görmek olmaz; cümle küffar bir millet hükmündedir. Nemçe, Moskof, Kazak, Macar belki İspanya, Fransa, Papa vb. kimi asker, kimi mal ile imdat ederler. Ve aralarında namus-u din gözetirler.
Der. Lakin buna rağmen kendi görüşünde ısrar eden Süleyman Ağa üstelik bir de;
Böyle bunakların tedbirinden ne hayır gelir?
Diye cevap verir.
Padişah üzerinde çok büyük etkisi olan Süleyman Ağa’nın tedbirsizliği, çapsızlığı ve yanlış hesabı üzerine çıkılan sefer başarısızlıkla sonuçlanır.
Olanlar olur, ölenler ölür ve gerisin geriye seferden dönülür!
Geçmişten ibret almasını bilenler için tarih aynı zamanda yanlış adamlar mezarlığıdır da.

 

Alıntı