«

»

May 21

“SOYKIRIM” NE?

“SOYKIRIM” NE?

Birleşmiş Milletler’in hukuki tanımına göre:

– Ulusal, etnik, ırksal ve dinsel bir grubun bütününün ya da bir bölümünün yok edilmesi niyetiyle; bir topluluğun üyelerinin öldürülmesi, topluluğun üyelerine ciddi bedensel ya da zihinsel hasar verilmesi, topluluğun yaşam koşullarının topluluğun bütününe ya da bir kısmına getireceği fiziksel yıkım hesaplanarak kasıtlı olarak bozulması, topluluk içinde yeni doğumları engelleyecek yöntemlerin uygulanması, topluluktaki çocukların zorla bir gruptan alınıp bir diğerine verilmesi…

*

– Van’ın Çitören köyü yakınında yapılan kazıda 2 bin, 2 bin 500 kişiden kaldığı sanılan kırık, ezik, çatlak insan kemikleri ve yanık iskeletler bulundu.

– Van’da, Erciş’e bağlı Çavuşoğlu’nda bir evin temel hafriyatı sırasında tesadüfen bulunan 5’i kadın 9 insan iskeleti üzerinde yapılan antropolojik inceleme, bilinçli olarak katledildiklerini ve işkence ile öldürüldüklerini belgeledi.

– Kars Subatan’da yapılan kazıda ortaya çıkarılan üç mezarda yüzlerce insan iskeleti bulundu. Kadın iskeletleri küçük çocuklara sarılmış haldeydi.

– Erzurum Yeşilyayla’da yapılan kazıda, bir samanlığa doldurularak yakılmış yaşlı, erkek, kadın ve çocuklara ait 100’e yakın iskelete ulaşıldı.

– Iğdır Oba Köyü’nde, yapılan kazıda kafataslarının üzerinde delik, çatlak ve kırıklar olan 90’a yakın ceset bulundu. Hepsi silahsız ve sivil olan bu insanlar işkenceyle bir tandır evine sokulmuş, yüzükoyun yatırılmış, bacadan üzerlerine gazyağı dökülmüş ve tandır damının ateşe verilmesiyle diri diri yakılmışlardı!                                                                                                                                                                                                                              * * *                                                                                                                                                                                                                                        Karnı deşilen hamile kadınlar mı dersiniz, diri diri kızartılan çocukların etlerini ana-babalarına yedirmeye çalışmak mı, el kadar çocuklara ailelerinin önünde tecavüz etmek mi, kazığa oturmak mı, deri yüzmek mi…

Sivas’tan, Trabzon’dan, İzmit’ten, Erzurum’dan, Erzincan’dan, Van’dan, Malatya’da, Diyarbakır’dan, Gümüşhane’den, Yozgat’tan, Kayseri’den, Maraş’tan, Urfa’dan, Antep’ten, Bitlis’ten, Anadolu’nun hemen her kilometrekaresinden eşine benzerine rastlanması zor, yüzler değil, binler, on binlerce kırım kanıtı;

Bu “Ermeni soykırımı”!

Olmayan bir şeyin olmadığını ispat mecburiyeti duymak yerine, olan, olduğu her şekilde kanıtlanan bu soykırımı tanıtmaya çalışsak ya dünyaya?

Biz çıkarsak ya dünya parlamentolarından o “tanıma” kararlarını?

Biz istesek ya, Ermeni Patrikhanesi’nin yalancı şahitleriyle idam edilenlerin, Malta’ya sürülenlerin aileleri adına o “tazminat”ları?                                       * * *                                                                                                                                                                                                                                  Garo Paylan bir yerde haklı!

Bizi bu “gaile”ye gark edip de ismi yaşayan, yaşatılan kim varsa silip atmalı!

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın, “Dış güçler(!)”in kendilerini Ermenilerin “Osmanlı ile ortak hamisi” varsaymasına yol açan ucu açık ifadelerine rıza gösteren kim varsa silmeli mesela adını!

“Ahalisi Ermeni olan 6 vilayet” vurgulu, 1878 Berlin Anlaşması’nı imzalayıp da, Osmanlı Ermenilerini tarihte ilk defa bir uluslararası anlaşma metnine sokan, “dış sorun”a dönüştüren kim varsa…

Sevr’i imzalayan kim varsa…

Divan-ı Harb-i Örfi’de, müstemleke valilerinin katibi gibi karar yazdıran kim varsa…

O hükümlerin infaz fetvasını veren, o fetvaları onaylayan kim varsa silmeli adını!

Silmeli ki, Talat’ların, Kemal’lerin sızlamasın daha fazla ruhları!

 

Alıntı