«

»

Eyl 17

“Sizin taptıklarınız benim ayaklarımın altındadır”

indir

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sizin taptıklarınız benim ayaklarımın altındadır”

www.kenansahbaz.com

Muhiddin Arabi “Sizin taptıklarınız benim ayaklarımın altındadır”, dediği için zamanın alimleri idamına hükmetmişler ve idam edilmişti. Çünkü onlara göre, “Sizin taptıklarınız benim ayaklarımın altındadır demek haşa Allah benim ayaklarımın altındadır” demekti. İdamına sebep buydu. Muhiddin-i Arabi Hazretleri’nin, vefat etmeden söylediği başka bir söz vardı.

Arapça olarak söylenen sözün manası şuydu:

“Sin Şın’a girdiği zaman Muhiddin’in kabri meydana çıkar”

Bu söz alimlerce şöyle çözülmüştü: Sin ile kastedilen, Sultan Selim yani Yavuz’dur. Şın ile kastedilen ise Şam şehridir. Sultan Selim Şam’a girince Muhiddin-i Arabi Hazretlerinin kabri bulur ve gerçeği ortaya çıkarır.

Aynen denildiği gibi olmuş ve mübarek zatın kabrini Yavuz Sultan Selim bulup yaptırmıştır. Hadisenin seyri şöyledir: Yavuz Sultan Selim, Şam’ı fethettiği zaman Muhiddin Arabi Hazretleri’nin kabrini araştırdı. Araştırma neticesinde kabir bulundu. Mezar kazıldığında görüldü ki mübarek cesetleri aynen duruyor, çürümemiş. Yavuz, oraya Muhiddin Arabi’nin şanına layık bir türbe yaptırdı. Vefatına sebep olan söz üzerinde de durdu. Hz. Muhiddin, “Sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır” demişti. Bu sözü nerede söylediği araştırıldı. Hangi mekanda o sözü söylediği de tesbit ettirilip kazıldığında, oradan bir küp altın çıktı. Muhiddin-i Arabi Hazretleri o Sözle hem “Siz maddeye tapıyorsunuz” demek istemiş ve hem de orada bir küp altın bulunduğunu ve yerini haber vermek istemişti.

Kaynak: http://www.yazete.com/genc-kalemler/kadir-ugur-yilmaz/sizin-taptiklariniz-benim-