«

»

Eki 31

‘Sırtına Sakarya’nın Türk tarihi vurulur!’

‘Sırtına Sakarya’nın Türk tarihi vurulur!’

“Arif Nihat Asya, Ankara’da bir şiir söylencesine katılır. Vatandaşın birisi Necip Fazıl’ın ‘Sakarya Türküsü’ adlı şiirini okumaya başlar. Şiirin iki mısraını şöyle okur:

‘Rabbim isterse sular, büklüm büklüm burulur

Sırtına Sakarya’nın İslâm tarihi vurulur!’

Arif Nihat bunları duyunca asabî bir yüzle bakar ve şöyle der:

-Adam şiiri katletti. Şimdi bir de böyle bir âdet çıktı: ‘Sırtına Sakarya’nın Türk tarihi vurulur!’ diyemiyorlar da Türk’ün yerine İslâm’ı koyuyorlar! Halbuki şiirin aslında ‘Türk tarihi’ yazıyor. Bu zihniyet Türk’ü Müslüman’dan saymıyor galiba. Ayrıca Sakarya, Arap yarımadasında değil Türkiye’dedir. Sakarya’da Yunan’a karşı çarpışan Türk ordusudur. O ordunun mensupları da Müslüman’dır. Sakarya önleri de Türk topraklarıdır. Orada Türk’ün tarihi yazılmıştır. Başka bir milletin değil.”