«

»

Mar 02

Ruhban Okulu açılıyor mu?

Ruhban Okulu açılıyor mu?

 

Çipras’ın ziyaretiyle birlikte Ruhban Okulu’nun açılması da hızla gündeme gelecektir. Fener Rum Patrikhanesi’nin Rus kilisesiyle yaşadığı sorunlarla birlikte son olarak Ukrayna kilisesine bağımsızlık vermesinin yanında Ruhban Okulu’nun da açılması Patrikhanenin “Ekümenlik” olarak tanınmasını, dolayısıyla Türkiye’nin tapusu olan Lozan’ın delinmesini beraberinde getirmeyecek mi?

Bunu Türkiye, Kıbrıs’ta işgalci diyen ABD ve AB ülkelerinin 1960 Londra ve Zürih anlaşmalarını tamamen yırtıp atarak Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarıp Enosis’i gerçekleştirme izlemez mi?

Eğer şimdiden karşı somut adımlar atılmazsa, örneğin Çipras’a Rumların Kıbrıs’ta ABD ve Fransa’ya askerî üs vermeleri 1960 anlaşmalarını ihlaldir, buna izin vermeyin denmezse olacağı bu.

 

Alıntı