«

»

Eyl 08

Reisler… (Belediye Başkanları…)

gemiler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Süslediler yalan yanlış meydanı
Dalkavuklar sarmış sağ, sol, dört yanı
Haksızlığın, yolsuzluğun sultanı
Çağdaşlaşamadı bizim reisler!
 
Sakın kapılmayın kararsızlığa
Çare bulur hemen parasızlığa
Son vermediler şu pervasızlığa
Çağdaşlaşamadı bizim reisler!
 
Bitmez sayenizde gam ile keder
Milleti canından, malından eder
Her gelen heybeyi doldurur gider
Çağdaşlaşamadı bizim reisler!
 
Aynı haller namerdinde, merdinde
Alışkanlık toplumun her ferdinde
Gelenler köşeyi dönme derdinde
Çağdaşlaşamadı bizim reisler!
 
Millet “ak” diyorsa onlar “kara” der
Düşürmeyin sakın bizi dara der
“Hizmet şöyle dursun derdim para der”
Çağdaşlaşamadı bizim reisler!
 
Açık vermiş hesapları tutmamış
Müdürüne kanunu okutmamış
“Depozito” demiş millet yutmamış
Çağdaşlaşamadı bizim reisler!
 
Vatandaş diyor ki olmaz bu paha
Mahkemeye koştuk yine bir daha
Sabır için dua ettik Allah’a (cc)
Çağdaşlaşamadı bizim reisler!
 
Bir kez adaletle tokuşmadılar
Doğruyla göz göze bakışmadılar
Reislik şanına yakışmadılar
Çağdaşlaşamadı bizim reisler!
 
14.11.1991