«

»

Kas 24

“Öğretmen ihmal edildiğinde, o ülke intihar ediyor demektir.”

Öğretmen ihmal edildiğinde, o ülke intihar ediyor demektir.

 

OECD, ülkelerde öğretmenlerin aldığı maaşları başlangıç maaşı, meslekte 10 yıl çalıştıktan sonra alınan maaş ve genel maaş ölçeği olarak sıralamış. İlginç ki, Türkiye’de bu üç değer hemen hemen aynı!

OECD’ nin verilerine göre; ilk ve ortaokul öğretmenlerinin “en fazla” maaş aldığı 10 ülke sırasıyla: Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Güney Kore, ABD, Avusturya, Hollanda, Kanada, İrlanda ve Japonya.

İlk ve ortaokul öğretmenlerinin “en az” maaş aldığı 10 ülke sıralamasında ise birinci Çek Cumhuriyeti. Devamında ise onu Macaristan, Polonya, TÜRKİYE, Yunanistan, Şili, İskoçya, İsveç, İtalya ve Yeni Zelanda takip ediyor. Lise öğretmenleri açısından da sıralamada aynı yerdeyiz.

Yani, diğer meslekler tarafından “bol tatilli meslek” denilerek gıpta ile bakılmasına rağmen, öğretmenler, aldıkları maaşla iki ay içerisinde kaç gün yaz tatili için bir yerlere gidebiliyorlar acaba?! Kaldı ki, Türkiye’de öğretmenlik mesleğini icra edenlerin yarıdan fazlası, öğretmenliğin yanı sıra ek bir iş daha yapıyor.

Eğitim sisteminde yaşanan köklü değişiklikler, eğitimde siyasi kadrolaşma ve atama problemleri öğretmenlerin yaşadığı sorunları daha da arttırıyor.

Bugün Türkiye’ de öğretmenlerin çoğu, geçim sıkıntısı çekmekte ve bununla birlikte, toplum karşısında mesleki saygınlıklarının giderek azaldığını görerek de umutsuzluğa düşmektedir.

***

Eğitimin temel unsuru, olmazsa olmazı öğretmenlerdir. Bu açıdan Atatürk, öğretmenlere önemli sorumluluklar yüklerken, öğretmenlerin yaşam koşullarını iyileştirmek gerektiğini de unutmamıştır. 1923′ de bu konuya yönelik yaptığı bir açıklamasında şunları söylemiştir: “Öğretmene ülkenin en ağır yükünü yükledik, ona en ağır sorumluluğu verdik. Türk milletinin geleceğini emanet ettik. Bu vazifeyi kendine hem bir meslek hem de bir ideal sayacak öğretmenler tarafından yapılmasını sağlamak için biz de bu meslekle ilgili istek ve ihtiyaçları diğer bütün mesleklerden önce sağlamalı ve öncelik sırasını bu mesleğe vermeliyiz. Bu mesleği refah seviyesi yüksek bir meslek haline getirmeli, güvence altına almalı, saygı değer mevkiine oturtmalıyız. Bizlerin yapacağı bu fedakarlık onların yaptıklarının yanında bir hiçtir.”

Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk sayesinde, öğretmenlik mesleği, toplum içinde hem toplumsal saygınlık hem de maddi açıdan altın çağını yaşamıştır. Atatürk’ ün milletvekili maaşlarının üst sınırını, öğretmen maaşı olarak belirlediğini de hepimiz biliyoruz artık!

Öğretmenlik mesleğinin önemi unutulmasın ve bu mesleğin önemi ölçüsünde öğretmenlere değer verilsin diyerek Einstein’ ın şu sözü hatırlatıyorum: “Öğretmen ihmal edildiğinde, o ülke intihar ediyor demektir.

Alıntı: Fatma Çelik