«

»

Ara 04

Millî kimliğin karşısına dini kimliği çıkarmak, İslâm davası değil, Amerikan davasıdır!

Millî kimliğin karşısına dini kimliği çıkarmak, İslâm davası değil, Amerikan davasıdır!

 

Türkiye, sistem değişikliği adı altında, rejim değişikliğine doğru adım adım sürüklenmektedir. Rejimin değiştirilebilmesi, 2019’da veya daha erken yapılması plânlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağlıdır. Bu itibarla, iktidar partisi liderinin mutlaka bu barajı aşması gerekmektedir!

***

Kimse “cumhuriyet” adının değiştirilmesini düşünmeyebilir! ABD de bir cumhuriyettir ama federal sistemle yönetilmektedir.

Türkiye’de bütün iktidarlara ABD tarafından 1896 yılında alınan ve 100 yıl sonra gizliliği kaldırılan Kongre kararı gereğince “federal sistem” baskısı yapılmaktadır. Hatta AKP, ABD tarafından gönderilen gizli bir memorandumu, parti programı yaparak ve yerel yönetimlere otonomi vermek taahhüdüyle kurulmuştur. ABD, bu yüzden PKK/PYD’yi silâhlandırmaktadır.

ABD’nin Türkiye’deki ilk hedefi, cumhuriyeti değil, üniter ve millî devlet yapısını ortadan kaldırarak, federal yapıyla bölgeyi yönetmektir. Abdullah Öcalan‘ın “konfederasyon modeli” dediği de budur!

Türk kimliğinin millî kimlikten etnik kimlik seviyesine indirgenmesi çabalarının sebebi de aynıdır. Millî kimliği çözmeden, “Türk tarihinin ve Atatürk’ün hakkından gelmeden” bunu başaramayacaklarını biliyorlar. 

“Milleti İbrahim” gibi kavramlar, Türk kimliğini yok etme çabasının ürünüdür. Millî kimliğin karşısına dini kimliği çıkarmak, İslâm davası değil, Amerikan davasıdır!

 

Alıntı: Arslan BULUT