«

»

Ara 18

Lozan böyle güncellendi!.. (2)

Lozan böyle güncellendi!.. (2)

Yunanistan’da yaşayan Türk azınlığı                                                                                                                                                                                                              “Birinci Balkan Savaşı’ndan sonra sınırların değişmesi üzerine Yunanistan’da kalan Türk azınlığının hakları 14 Kasım 1913 tarihli Atina Antlaşması ile düzenlendi. Osmanlı Devleti İle Yunanistan arasında imzalanan antlaşmanın 11.Maddesine göre Müftüler Türk azınlık tarafından seçilecekti. Ancak Baş Müftü, Yunanistan’da bulunan bütün Müftülerin seçeceği ve önereceği 3 aday arasından Yunan Kralı tarafından atanacaktı.

Lozan Antlaşması’nın 40 ve 45.Maddeleri ile Türkiye’de yaşayan Rum Azınlıklar ve Yunanistan’da yaşayan Türk Azınlıkların eğitim ve dini hakları garanti altına alınarak eşit haklar ve mütekabiliyet ilkesi kabul edildi. Bu bağlamda Yunanistan’da yaşayan Türk soydaşlarımızın Baş Müftüyü seçme hakları var. Ancak Yunanistan, halâ 1913 Atina Antlaşmasını uyguluyor ve Baş Müftüyü kendisi atıyor.

Yunan Hükümeti Baş Müftüyü atayarak Lozan Antlaşması’nın 40 ve 45. Maddelerini ihlal ediyor. Erdoğan’ın bu konuyu gündeme getirmesi yerindedir. Ancak Yunanistan 2010’dan bugüne kadar Batı Trakya, Rodos ve İstanköy’de 100’e yakın Türk azınlık okulunu kapattı. Lozan Antlaşması’nın 40.Maddesini ihlal etti. Yunanistan Türk azınlık okullarını kapatırken Erdoğan ve AKP Hükümeti, 2013’te Gökçeada Rum İlkokulu, 2015’te Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi, 2017’de Aydın Hurşit Adası Yunan Lisesi ve Aydın Eşek Adası Yunan İlkokulu ve Lisesi’nin açılmasını sağladı. Erdoğan bu rezaleti nasıl izah edecek?”

Kıbrıs                                                                                                                                                                                                                                                                “Erdoğan ve Çipras tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında Çipras Türkiye’yi Kıbrıs’ta istilacı ve işgalci olarak suçladı. Erdoğan bu suçlama karşısında sert tepki vermek yerine adada hem Türk askerlerinin hem de Yunan askerlerinin olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın Çipras’a sert tepki vermesi mümkün değil. Çünkü Tayyip Erdoğan 2004 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarının dörtte birini Rumlara vermeyi taahhüt etti. Ancak 24 Nisan 2004’te yapılan referandumda Rum tarafı “hayır” kararı verince Erdoğan’ın planı suya düştü. Erdoğan, şehit kanlarıyla sulanmış KKTC topraklarının dörtte birini Rumlara veremeyince Ege Denizi’ndeki 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını alenen Yunan askerine teslim etti. Yunan askerleri 2004 yılının Ekim ve Kasım ayında adalarımızı fiilen işgal etmeye başladı.

Tayyip Erdoğan, kendi döneminde Yunan askerine teslim ettiği 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığının hesabını veremiyor. Erdoğan, Lozan Antlaşması’nın 15. Maddesindeki bağlı adacıklar ifadesine sığınarak kendi döneminde verdiği adaları Lozan’a yüklemeye çalıştı ancak başarılı olamadı.”

 

Kaynak Yeniçağ