«

»

Nis 26

KÜLTÜR İSTİLASI

KÜLTÜR İSTİLASI

Üniversite birinci sınıftan 103’ü kız, 47’si erkek öğrenciye Yunan mitolojisi kıyaslanarak Türk mitolojisine ait figürleri tanıyıp tanımadıkları soruluyor:  %7,5, Tulpar %3,2, Pegasus %38,25, Hades %75-50, hiçbiri 27,18.

“Türk mitolojisinin önemli figürlerinden olan Umay ve Tulpar’ı toplam sadece 10 öğrenci duymuşken Yunan mitolojisine ait Hades’i 75 öğrenci tanıyor veya duymuştur. Bu durum şimdiki gençlerin çocukluk çağlarında izledikleri ‘Selena’ adlı Türk yapımı diziyle ilintili olsa gerek. Öğrencilerin okul dönüş saatlerinde yayınlanan dizi, Türk yapımı olmasına rağmen Yunan mitolojisine ait figürleri, Türk çocuklarına izletmekte bir sakınca görmemiştir. O dönemi yaşayan her çocuk Hades’in Yunan mitolojisine ait kötülüklerin kahramanı olduğunu maalesef bilmektedir. Fakat eminiz ki sorular arasına Hades’in karşılığı olan Türk mitolojisindeki Erlik’i koysak sonuç yine değişmeyecekti. Yine medya ve çeşitli Türk şirketlerin isim verirken hassasiyet göstermemeleri neticesinde Pegasus, Tulpar’dan 13 kat daha fazla bilinir durumdadır. Ankete katılan öğrencilerin üçte ikisi kız öğrenci olmasına rağmen, Türk mitolojisinde kadının ve çocuğun koruyucu ruhu Umay figürünü 143 öğrencinin duymamış olmaları son derece düşündürücüdür.” (s. 22)

Kendi kendimizi nasıl kültür istilasına “uğrattığımızı” görüyorsunuz!

 

Alıntı