«

»

Nis 03

Keçecizade Fuad Paşa’dan

Keçecizade Fuad Paşa’dan

Sultan Abdülaziz’in 1867’deki Avrupa seyahati esnasında Keçecizâde’ye sorarlar: “En güçlü devlet hangisidir?” Keçecizâde Fuad Paşa, “Şüphesiz ki Devlet-i aliye-i Osmaniye’dir. Çünkü yıllardır siz dışarıdan, biz içeriden yıkmaya çalışıyoruz ama bir türlü yıkılmıyor” şeklinde cevap verir.

Fransız İmparatoru III. Napolyon, bir gün opera salonuna girerken, Osmanlı sefiri Keçecizâde Fuat Paşa’nın ayağa kalkmadığını görür ve protokol nâzırı olan memura der ki: “Gidip sorun bakalım. Yoksa kendisini Kanunî’nin elçisi mi zannediyor?” Bu suale Keçecizâde’nin cevabı tokat gibidir: “Hâşâ! Eğer ben Kanunî’nin sefiri olsa idim, sizin kralınız, benim olduğum yere, benden izin almadan girebilir miydi?”

Keçecizade Fuat Paşa bir gün Babıali’de yürüyordur. Muhaliflerinden birisi ise Babıali’nin parke döşetilerek genişletilen caddesini överek “Çok münâsip, gerekli bir iş yapmışsınız Sadrazam Hazretleri” türünden bir lâf eder. Nüktedan Paşa’nın cevabı hazırdır: “Bize atılan taşlarla döşettik…”

Paşaya sormuşlar; “Paşam, gerçek dostların kimler?”

“Şimdi iktidardayım, bilemem!”