«

»

Eyl 26

Karınca Fetvası

Karınca Fetvası

www.kenansahbaz.com

 

Kanuni Sultan Süleyman,sarayın bahçesindeki armut ağaçlarını kurutan karıncaların öldürülmesi için Şeyhulislam Ebussuud Efendi’den şu beyitle fetva istemiş:

“-Dırahta ger ziyan etse karınca

Zararı var mıdır ânı kırınca”

(Yani ürünlere zarar veren karıncaları öldürmekte şer’an zarar var mıdır?)

Ebussuud Efendi,bir beyitle cevap vermiş:

“-Yarın Hakk’ın divanına varınca
Süleyman’dan hakkın alır karınca”