«

»

Kas 25

İHTİYARLIK

İHTİYARLIK

 

Gözün görmez olur, kulağın duymaz

Hiç kimse dinlemez hiç kimse uymaz

Pek çok adam adam yerine koymaz

İhtiyarlık gelip çattığı zaman

 

Günler uzun olur vakitler geçmez

İlaçsız yemezsin, ilaçsız içmez

Yolları gözlersin gözlerin seçmez

İhtiyarlık gelip çattığı zaman

 

Hiç istemesen de belin bükülür

Aklaşır saçların bir, bir dökülür

Hastalıklar söz bir etmiş sökülür

İhtiyarlık gelip çattığı zaman

 

Artık sabahları iple çekersin

Kıpırdayamazsın birden çökersin

Her yanın tatlanır sanki şekersin

İhtiyarlık gelip çattığı zaman

 

Lokma çiğneyemez yutamazsın ki

Hain idrar gelir tutamazsın ki

Ağrıdan sızıdan yatamazsın ki

İhtiyarlık gelip çattığı zaman

 

Doktorlar en yakın dostların olur

Her ne söyleseler sana dokunur

Yüzünden her çeşit derdin okunur

İhtiyarlık gelip çattığı zaman

 

Dişlerin dökülür cildin büzülür

Bu halini gören herkes üzülür

Büsbütün bedenin, yüzün süzülür

İhtiyarlık gelip çattığı zaman

 

Bir kez başa gelir atsan atılmaz

Parasız satayım desen satılmaz

Ne idrar, ne dışkı artık tutulmaz

İhtiyarlık gelip çattığı zaman

 

Kenan ŞAHBAZ