«

»

Kas 05

Hoş gelişler ola ey Meymenetli Paşa!

Hoş gelişler ola ey Meymenetli Paşa!

Türküyü hep biliriz de öyküsünü bilmeyiz… Bu türkü Ruslara harp tazminatı olarak verilip 40 yıl düşman elinde kalan Kars’ın çileli halkının Atatürk‘e olan minnet ve şükran duygularının ifadesidir.

Atatürk ilk yurt içi gezilerinden birini 6 Ekim 1924 tarihinde Kars’a yapar. Geleceğini duyan mahalli müzisyen ve oyuncular, karşılama töreninde oynanmak üzere bir halk oyunu hazırlarlar. Oyunun türküsünün de olması istenir ki, Atatürk‘e duygularını ifade edebilsinler. Türkünün sözlerini gazeteci Mehmet Türker yazar. Tağı Bey (Tağı Oşenyüzen) de bu sözleri besteler. Başta Tağı Bey olmak üzere o dönemin diğer folklorcuları Kars Garındaki karşılama töreninde Mustafa Kemal Paşa‘ya bu oyunu oynar ve “Hoş gelişler ola” derler. Paşa çok duygulanır. Oyunun söz yazarı ve bestecisini ödüllendirir. Besteci Tağı Bey, ileriki yıllarda müthiş bir geçim sıkıntısı çeker, buna dayanamayarak intihar eder. Evinde Atatürk‘ün imzalayıp verdiği 500 liralık çek bulunur. Yaşadığı onca sıkıntıya karşın, Atatürk‘ün imzası bulunan o çeki bozdurmaya kıyamamıştır.

 

Daha sonra sözleri değiştirilen bu türkünün özgün sözleri aşağıdaki gibidir:

Hoş gelişler ola ey meymenetli (1) paşa

Askerin milletin devletinle bin yaşa

Serfiraz (2) eyledi hoş kademlerin (3)

Mesut eyledi Kars’a gelmeyin

Hoş gelişlerin bu görüşlerin

Tebrik eyleriz tebrik eyleriz

Sağdan sola soldan sağa

Al da bayrağın Yunan üstüne

 

Cephede mitralyoz ayna gibi parlayor

Şarkistan Türkleri sancak elde bekleyor

Marş marş marş askere kurban

Arş ileri marş ileri dönmez geri

Türk’ün askeri Türk’ün askeri

Sağdan sola soldan sağa

Al da bayrağın Yunan üstüne

1-Uğurlu, 2-Başını yukarı kaldıran, yükselten, 3-Adım

 

Alıntı: Cazim GÜRBÜZ