«

»

Nis 08

Hıristiyan Musevi işbirliği

Hıristiyan Musevi işbirliği

Jane Lampman, The Christian Science Monitor’deki makalesinde “Hristiyan Siyonistler için modern İsrail devleti, Tanrı’nın İbrahim ile yaptığı akdin yerine getirilmesi için zamanımızla Mesih’in İkinci Gelişi ve Deccal’ın yenileceği nihai savaş olan Armageddon arasında Tanrı’nın eyleminin merkezidir. Ancak Hıristiyan Siyonistler, bu olaylar olmadan önce, Yahudilerin diğer ülkelerden İsrail’e geri dönmesi, İsrail’in Nil ve Fırat arasındaki bütün topraklara sahip olması ve Mescid-i Aksa’nın bulunduğu yerde Yahudi Tapınağı’nın yeniden inşa edilmesinin Tanrı’nın mesajına uymak olduğunu ileri sürüyor” diyordu.

***

Altındal, NATO yıldızının anlamını da açıklamıştı:

“NATO’nun dört uçlu haçı, yeryüzünün dört yönünü simgelemektedir. Ancak kapalı sinyalizasyonu itibarıyla NATO’nun 4 köşeli haçı Yeni Ahid’i yazan 4 Evangelisti ve Alşimist-Ökülist gelenekte yer alan 4 temel elementi simgelemektedir. İncil’in Yeni Ahid bölümünü yazanlar havariler değil, ‘güzel haber/tebliğ’ anlamına gelen ‘testamentler’in yazıcıları olan Evangelistlerdir.

Pek bilinmez ama NATO’nun gizli askeri operasyonlarının yanı sıra bir gizli misyonu daha vardır. Bu da sembolü olan 4’lü haçın gösterdiği misyondur: Dünyanın 4 bir yanına ve yönüne ‘Askeri Misyonerler’ göndermek ve Evangelistlerin testamentlerini buralara sokmak ve yerleştirmektir. NATO’nun özellikle Orta Doğu’ya, Türk Cumhuriyetleri’ne ve Kafkasya’ya yönelik askeri misyonerlik çalışmaları, Türkiye’deki askeri üslerinde görevli asker papazlar tarafından yürütülmektedir.”

 

Alıntı