«

»

May 29

Hakem Olayı

Hakem Olayı

Muaviye taraftarlarının Kur’ân âyetlerini mızraklarının ucuna takmalarından sonra hakem talebine rıza gösteren Hz. Ali’nin bu rızası taraftarları arasında hoşnutsuzluğa sebebiyet vermiş, “Hüküm ancak Allah’ındır” diyerek buna karşı çıkmışlar ve Harura isimli köye çekilmişlerdi. Daha sonra burada kılıçtan geçirilecekler, kadınlarına musallat olunacaktı. İslâm tarihinin ‘Harura nesli’ tâbiri işte o dönemin tâbiriydi.

Kendisine iletilen “Hüküm ancak Allah’ındır” sözüne Hz. Ali’nin verdiği muhteşem cevap:

“Bâtılın kast edildiği hak söz”dü.     

Muaviye taraftarları mızrakların ucuna takılmış Kur’ân âyetleri karşısında Hz. Ali taraftarlarının savaşmayacağını düşünmüşler, bir ölçüde haklı da çıkmışlar, Hz. Ali taraftarlarının önemli bir kısmı savaşmamışlardı. Hakem talebine rıza gösteren Hz. Ali ise kendi taraftarları arasında bile tartışmaya açılmış ve hakeme rıza göstermenin Allah’ın, “İki Müslüman gruptan biri diğerine saldırırsa, saldıranlar Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşın” âyetine karşı çıkmak olduğunu söylemişlerdi Hz. Ali’ye, “Hüküm ancak Allah’ındır” diyerek.  

Bu savaşlarda yetmiş bin Müslümanın öldüğünü yazıyor tarihler. Savaşan her iki taraf da Müslüman…

 

Adnan İSLAMOĞULLARI