«

»

Haz 23

FETRET DEVRİNDE ÇELEBİ MEHMET

FETRET DEVRİNDE ÇELEBİ MEHMET
Yıldırım Beyazıt Han, 1402 yılında Ankara Çubuk Ovasında Emir Timur’un ordusuna yenilmişti.
Osmanlı Devleti’nin yönetiminde 1402 yılından 1413 yılına kadar taht kavgası sebebiyle FETRET DEVRİ yaşandı. 1413 yılında, Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Çelebi Mehmet, kardeşleri İsa Çelebi ve Musa Çelebi’yi öldürerek Osmanlı tahtına Padişah olarak oturdu. On bir yıl süren Fetret Devri sona erdi.
Çelebi Mehmet Edirne yakınlarında ormanda atla gidiyordu, karşısına çıkan bir domuza ok atarken kısmi felç oldu. Yatağa düştü. Öleceğini anlamıştı. En yakın sırdaşına vasiyet etti:
– Bir daha taht kavgası yaşanmasını istemiyorum. Ben ölünce oğlum Murat’ı (2. Murat) Edirneye çağırın. Tahta geçsin. O gelinceye kadar ölümümü kimseye bildirmeyin!..
Hakikaten de öyle yapıldı. İç organları çıkarılan Padişahın cenazesi zaman zaman sarayın balkonuna çıkarılıp sandalyeye oturtularak karşıdan görenlerin yaşadığını zannetmesi sağlandı…
2. Murat tahta oturuncaya kadar hiçbir kavga yaşanmadı…