«

»

May 11

EVET, SOYKIRIM VAR AMA TÜRK SOYKIRIMI

EVET, SOYKIRIM VAR AMA TÜRK SOYKIRIMI

1878 tarihli Berlin Andlaşması’ nın 61. maddesi uyarınca Bâbıâli, Ermenilerin sakin oldukları vilâyetlerin muhtaç olduğu ıslahatı vakit geçirmeksizin tatbik etmeyi ve Ermenileri Kürtlerin ve Çerkezlerin saldırılarından korumayı taahhüt etmiştir.
Bu durumda bağımsızlık hedefine ulaşamayan Ermeniler 1887 yılında Taşnak ve 1890 da Hınçak komitelerini kurarak hedeflerine ulaşabilmek için terörizme başlamışlardır.
1894 yılında İngiltere’nin Van konsolosunun gözetimi altında Ermeniler Sason’da ayaklanma çıkarmışlardır. İsyan bastırılınca Avrupalılar Anadolu’da Ermeni katliamı yapılıyor propagandası yapmıştır.
Avrupa’yı harekete geçirerek Osmanlı Devleti’ne müdahaleye sevk etmek isteyen Ermeni komitacıları 1895 yılında İstanbul’da Bâbıâli üzerine kanlı bir yürüyüş düzenlemiştir.
1895 yılında Hınçaklar Zeytun’da isyan eder etmez İngiliz filosunun da Mersin ve İskenderun’a geleceğini söyleyerek Ermenileri ayaklandırdılar. İsyanda Kaymakam dahil 50 subay ve 600 askeri esir alıp sonra da öldürdüler. Türk kuvvetleri harekete geçip Zeytun kuşatılınca Altı devletin Halep’teki konsolosları araya giriyor ve barış yapılıyor. Ölen öldüğüyle kalıyor.
Ermeni İhtilal Birliği, Van’da “Gayemiz büyük bir isyan ve ihtilalle Türkiye Ermenistanı’nın siyasi ve iktisadi kurtuluşunu temindir” diyerek 1896’da isyan bayrağını açmıştır. 1915 yılında ise Rusların yönlendirmesi ve kışkırtmasıyla Van’daki Osmanlı Bankasını, Duyun-u Umumiye binasını ve Postaneyi yakan Ermeniler, bununla da yetinmemiş ve Müslüman mahallelerini ateşe vermişlerdir.
Ermeniler Van’da sadece Aram’ın yönetiminde 10.000’in üzerinde Türk kadın, çocuk, ihtiyarı katletmiştir. Van’da yaklaşık olarak 23.000’in üzerinde Türk erkek, kadın, çocuk katledilmiş ve geride sadece 1.500 Türk hayatta kalmıştır.
1896 yılında Armen Garo adlı Ermeni yanına aldığı otuz kişiyle Osmanlı Bankasını basmış 154 kişiyi rehine almıştı. Çıkan çatışma sonrasında otuzdan fazla insanın ölümüne neden olmuştu. Rusya ve Fransa’nın araya girmesi sonucu padişah katillere af çıkarmış ve onlar da ellerini kollarını sallaya sallaya Fransız Gemisiyle Fransa’ya gitmişlerdi.
1904 Ocak’ında Sofya’da yapılan Taşnak kongresinde yoğun eylemler yapma konusunda karara varılmıştır. Bu karara göre, Padişah’a suikast düzenlenecekti. Bu bağlamda II. Abdülhamit’e 80 kilo patlayıcı madde ile bombalı at aracıyla suikast düzenlenmiştir. Bombanın patladığı yerde 70 cm. derinliğinde bir çukur meydana gelmiştir. Olayda dördü gazeteci ve üçü asker olmak üzere 26 kişi hayatını kaybetmiş 56 kişi ağır şekilde yaralanmıştır.
1904’te Ermeni komitacılar ikinci Sasun isyanını çıkartmışlardır. 1909’da ise Adana olayları meydana gelmiştir. Erzurum, Yozgat, Merzifon ve Kayseri’de benzer türden Ermeni isyanları meydana gelmiştir.
Demek ki tehcir durup dururken ortaya çıkmış değildir. İttihat ve Terakki’nin önde gelenleri meşru müdafaa kapsamında Ermenileri bulundukları stratejik noktalardan göç ettirmişlerdir. Soykırım niyetleri olsaydı Ermeniler ikamet ettikleri yerlerde imha ederlerdir. O kadar askeri ve mali külfete katlanarak Ermeniler göç ettirmezlerdi.
Savaşta yenilince İttihat ve Terakki’nin önde gelenleri Türkiye’yi terk etmiştir. Ermeni teröristlerden Soğomon Tehliryan Talat Paşa’yı Berlin’de şehit etmiştir. Prens Sait Halim Paşa ise Roma’da Arşavir Şıracıyan adlı terörist tarafından öldürülmüştür. Bu Şıracıyan adlı terörist bir yol sonra Berlin’de Bahattin Şakir’le Cemal Azmi’yide şehit etmiştir. Cemal Paşa’yı da Tiflis’te şehit eden Ermeni teröristlerin Stefan Çekiçyan ve Bedros Bogosyan’dı.
1970’li yıllar sonrasında da büyük çoğunluğu ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında olmak üzere bugüne kadar 31’i diplomat ve aile mensubu olmak üzere 77 Türk vatandaşı hayatını kaybetmiştir.
Sonuçta Ermeniler isyan ediyor, yakıyor, yıkıyor ve Ruslarla, Fransızlarla, İngilizlerle bir olup Türk’ü arkadan vuruyor. Yerleri değiştirilince de “soykırım var” diye bağırıyor!

 

 

Alıntı